Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

úterý 13. prosince 2016

Problém s ekonomickou emigrací a s nepřizpůsobivými občany

Pokud je zde kontrolní systém chybný tak tím vzniká příležitost pro nepřátele centrálního systému co využívají chyb centra k zisku výhod a jistot, které si nezaslouží, takto vznikají nejvíce mafie a sekty. Problém s ekonomickou emigrací a s nepřizpůsobivými občany je následkem chybných závislostí, prozkoumejme svaté mravní desatero z hlediska chybných závislostí a vše nám okamžitě dojde! Pokud bych měl mravní desatero vyjádřit jediným slovem, tak byl použil slovo, LEŽ, ano tam kde je lež, tam je i hříšník, který skončí jistě v pekle!
Představme si civilizaci, kde by za pravdu byl trest smrti, a umělá inteligence by vše kontrolovala, a likvidovala by lidi co říkají objektivní pravdu, lidi by měli strach říci pravdu, aby nezemřeli, a tak by museli pořád lhát. Místo novin Pravda, by zde byli noviny Lež, logicky by nikdo nemohl nikomu věřit a cokoli mu svěřit, následkem by byl jistý zánik ekonomiky a politiky. V knihách a v televizi, by se lhalo ve velkém stylu, nikdo by už nehledal pravdu, protože pravda by byla nebezpečná, a ten kdo by jí vyslovil ten by zemřel. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují