Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 22. prosince 2016

Milujeme to co je nám blízké

Víra v zázraky je berlička, o kterou se opírá psychicky nemocný člověk, pokud je ti zle, a chceš, aby ti bylo dobře, musíš pro to něco udělat, bez práce nejsou zázraky, ten kdo se snaží pomocí lží a krádeží zde být mocným a bohatým parazitem, musí počítat s tím, že jej jistě brzo někdo škodolibě podrazí.
Nejde si nevšimnout toho, že je zde snaha vše někam zařadit, a toto zařazení už dlouho neměnit, vytváříme si tak ekonomické a ideologické programy, podle kterých fungujeme jako roboti na dobíjecí baterie.
Pokud někdo chce veliké změny, které by restartovali konzumní systém, tak je on prohlášen za blázna a lháře, není problém ekonomickým a ideologickým reformátorům vzít svobodu, nebo je zavraždit, když jde o naše jistoty a výhody, tak si nemůžeme dovolit být k reformátorům dobří.
Vše je jenom řekou událostí a všechny ekonomické a ideologické přehrady na této řece jsou dočasné, když se zhroutí nějaká veliká přehrada, tak najednou zjistíme to, že nám vládli mocní a bohatí parazité.
Konzumní kultura je postavená na konzumování, to je logické, a pokud konzumenti nemají veliký zisk z práce, tak nemohou konzumovat to, co se ke konzumování nabízí, levná práce v naší republice, to je podřezávání větve na které v EU sedíme.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují