Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 22. prosince 2016

Je Miloš Zeman naším prezidentem?

Vše je zde jenom dualita, která vytváří napětí mezi klady a zápory, díky napětí je vše v pohybu, a to co naše smysly vnímají, to je jenom dualita, není zde vesmír ani život, je zde jenom dualita, která vytváří napětí mezi klady a zápory. Je Miloš Zeman naším prezidentem? Politika to je jenom ideologický evoluční program, který je zde dočasně, každý člověk je obrazně jenom ubohou mouchou, která nasytí pavouka, nebo jiný živý systém.
Prezidenti to jsou veliké mouchy, které jsou kořistí velikých pavouků, vše zde je jenom potravou, pro něco jiného, vše se evolučně recykluje, a tak z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jenom smrt je jistá ostatní je nejisté. Toužení vytváří soužení, malé touží po tom, aby vyrostlo a bylo to veliké, hloupé touží po tom, aby to bylo moudré, nemocné touží po uzdravení, atd. všemu zde kralují sobecké závislosti, nejhorším otrokářem je bývalý otrok.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují