Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 22. prosince 2016

Jaký je váš cíl do kterého směřujete

Většina lidí má cíl, do kterého směřují, někdy je ten cíl ukryt v podvědomí, a tak o něm vědomě člověk neví, a může si myslet, že jeho život nemá cíl. Běžným cílem mužů je být nejlepší nebo úspěšný, ženy mají většinou za cíl se o něco starat jde o; děti, manžela, byt, atd. Potom zde jsou podivíni, co mají podivné cíle, jako třeba vynalézt něco užitečného, nebo napsat knihu.
Dlouho jsem přemýšlel nad tím, že je zde málo sebevražd, i když mnoho lidí je na tom velmi zle, příčinou je to že je vzácný člověk, který nemá cíl, do kterého by směřoval, jak dochází k tomu, že někdo nemá cíl, do kterého směřuje, a tak spáchá sebevraždu?
Příčinou je zde psychické vyhoření, za psychickým vyhořením je většinou konzumace drog nebo léků na psychiku, drogy pomalu a jistě způsobují u lidí psychické vyhoření. Zde platí klasické, komu už není rady tomu už není ani možno pomoci, vysadit drogy nebo léky na psychiku není jednoduché, a i když se to zvládne, tak často se brzo dostavuje zase silná chuť na drogy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují