Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 7. prosince 2016

Do důchodu v 70 letech

Nepočítej s tím, že zde bude ještě dlouho; podpora v nezaměstnanosti, sociální podpora, nemocenská, podpora na bydlení, podpora pro nepřizpůsobivé občany, podpora pro invalidy, předčasný odchod do důchodu, atd. je třeba seškrtat všechny zbytečné státní výdaje, aby zde bylo dost peněz pro státní zaměstnance a jejich výhody a jistoty. Vše podle hesla, kdo pro společnost profesionálně nepracuje, ať taky nejí ze společného zisku, každý si přeci může našetřit na období, ve kterém bude mít nedostatek.
Společnost se rozdělí na státní zaměstnance a ty druhé, co bude dovoleno státním zaměstnancům, to bude přísně zakázáno ostatním lidem. Státní zaměstnanec se má dobře v kanceláři a tak může pracovat bez problémů do 70 let, podívejme se na; prezidenty, ministry, diplomaty, soudce, senátory, poslance, generály, atd. do kolika let jsou ve vysoké státní funkci. Když v 50 letech neseženete dobré zaměstnání, tak přeci můžete začít soukromě podnikat, stačí jenom chtít a úspěch se jistě dostaví, jak si to každý udělá, takové to zde přeci i má. Ano, státním zaměstnancům bude lépe a ostatním bude hůře.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují