Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 20. listopadu 2016

Ano, teorie v praxi nefunguje

Čím více je zde vysokoškoláků, tím více je zde problémů s tím, že teorie vytvořená vysokoškoláky v praxi nefunguje. Podívejme se na elektronické překlady stránek co je tam chyb, proč dosud neumí elektronické překladače přeložit texty bezchybně?
Problémem je to, že se elektronické překladače neumí učit, a dělají jenom to, na co jsou naprogramované, praxe je o tom, že dochází k učení, a eliminování chyb. Učení to je aktualizace programu, programátoři musí naučit programy tomu, aby se programy uměli sami aktualizovat a tím se zdokonalovat.
Přirovnal bych přechod od teorie k praxi k mapě, která je elektronická a tak se může každý den aktualizovat a reagovat na změny které se udály, je třeba přejít od systémů, co jsou na papíře, k systémům co jsou digitální, a neustále se automaticky aktualizují. Zde se dostáváme k tomu, že mladí chtějí změny, a staří změny nechtějí, jsou teoretické kultury, kde vládne stáří, a praktické kultury kde vládne mládí.
Vše se zde točí kolem symbolů, co jsou nám svaté, pro politiky je svatým symbolem moc, pro podnikatele je svatým symbolem zisk, pro náboženství je svatým symbolem morálka, pro vojáky je svatým symbolem vítězství, pro lékaře jsou svatým symbolem léky, atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují