Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 9. listopadu 2016

Ano, nemám na idioty čas, protože miluji peníze

Idioti se snaží, jak mohou, vás okrást o čas vašeho života, a pokud se jim bráníte, tak proti vám používají násilí, nebo nejrůznější chytré strategie, aby vás mohli okrást o váš čas, a tím i o vaše peníze, protože čas jsou peníze. Podívejme se třeba na hledání zaměstnání, zaměstnavatelé jednají s lidmi, co hledají zaměstnání, jako by to byl jenom ubohý dobytek, jsou totiž ve výhodě, protože je zde bída a nezaměstnanost.
Nebo se podívejme na školu, zde člověk je velmi dlouhou dobu, a zase je zde okrádán o čas a tím i o peníze, takových příkladů je veliké množství, a mohlo by se o tom bez problémů napsat velmi mnoho knih, kde by se to do hloubky rozebralo, a poukázalo se na to, co je za tím, že jsme systematicky okrádání o čas a peníze, od narození do smrti.
Jádrem problému je strach, kolem strachu se zde vše v nás a okolo nás točí, jsme obrazně televize a strach nás ovládá pomocí dálkového ovládání on sobecky a pyšně určuje, jaký životní program bude pro nás dneska aktuální a správný. Ti druzí chtějí, abychom brali každý telefon, ale oni sami nechtějí všechny telefony zvedat, abychom je neokrádali o čas.
Žijeme všichni bohužel v kariéristickém konzumním pokrytectví, z díla je spatřen tvůrce, slova jsou jenom sítě, do kterých se chytají naivní hlupáci, když ptáčky lapají tak jim pěkně zpívají. Kam vlastně vše evolučně směřuje a jaká nás čeká budoucnost, ve světě kde se vše díky optimalizaci a automatizaci, začalo velmi rychle měnit?
Nejlepší ukázkou kam vše směřuje, jsou úspěšné systémy, jde o; televize, rádio, fotoaparát, kamera, telefon, tablet, notebook, internet, virtuální sociální sítě, virtuální katalogy, virtuální realita, virtuální využívání databází a programů, atd. to vše je digitální věk, který nahrazuje klasickou kulturu. Místo čtení knih se věnujeme čtení na sociální síti, nebo čteme elektronickou poštu, problémem se začali stávat obtěžující reklamy, a obtěžující zprávy, které se snaží z nás udělat hlupáky a chudáky, je to moderní plevel který se obtížně hubí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují