Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 11. listopadu 2016

Ano, mocní idioti zde mají svatou pravdu

Pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí, je strach z trestu, mocní zde mohou trestat bezmocné, a bezmocní se nemohou nijak bránit tomu, že na nich mocní sobecky parazitují. Podívejme se na nacistické plynové komory za druhé světové války, kdy v těchto komorách zemřelo mnoho civilistů bez spravedlivého soudu.
Spravedlnost je zde jenom v tom, že každý idiot musí jistě umřít, pokud jsi existenčně v troubě, je to tím, že jsi trouba, který věří naivně druhým, a tak z tebe druzí udělali ubožáka.
Lidí je na světě už jako much, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, pokud nedojde k regulované globální porodnosti, tak zde budou zase další světové války, protože narostou zde ekonomické a politické problémy.
Nemá smysl dávat peníze ubožákům v zaostalých národech, je třeba dát těmto ubožákům možnost, být moderním konzumním člověkem, který má vysoké vzdělání a dobré zaměstnání.
Je třeba globálně postavit veliké převýchovné tábory, kde budou mít pod dozorem vše GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí. Ten kdo bude mít problémy s převýchovou, ten bude recyklován na GVKB substrát. Mami tatínek je konečně doma, pošta nám doručila veliký balík s GVKB substrátem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují