Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 17. října 2016

Proč lidi chtějí jednoho Boha?

Není jeden Bůh nad námi, je zde nekonečné množství bohů v nás a okolo nás, vše co je hodnotné, to je i božské, Bůh znamená vyjádření hodnoty, pokud něco ztratí hodnotu, tak to ztratí i božskost. Proč lidi chtějí jednoho Boha, který všemu kraluje po věčné časy? Příčinou je naše sobectví a naše lakomost, sobec a lakomec chce sloužit jednomu mocnému bohatému pánu, protože je to pro něj výhodná investice.
Často se mě druzí ptají, která víra v zázraky je správná, já jim říkám, že by měli věřit v lidovou moudrost, a neměli by věřit tomu, co je v rozporu s lidovou moudrostí. Lidová moudrost říká mnoho tisíciletí pořád to samé, protože stojí na skále z pravdy, politika a náboženství se neustále mění, protože nestojí na základech z pravdy.
Pokud hledáte cestu do psychického ráje, tak tou cestou je lidová moudrost, pokud si za cestu zvolíte; politiku, vědu, techniku, sektu, náboženství, pohádky, pověry, mytologie, kulty, fetiše, rituály, reklamu, módu, atd. tak vaše cesta povede do psychického očistce, ve kterém budete pít slivovici a kouřit cigarety.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují