Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 15. října 2016

Mozek se nám rozdělil na dvě části

Vše zde stvořila láska, tam kde není láska tam je nenávist, je na každém aby se rozhodnul, jakou cestou půjde do budoucnosti, cesta lásky vede do ráje, cesta nenávisti vede od očistce, jestliže jsme špinavý díky tomu, že jsme pokrytci, tak jdeme do očistce, abychom se zde mohli očistit od; kariérismu, závisti, lenosti, lakomosti, škodolibosti, pyšnosti, ....někdo nejde, ale utíká, protože se těší na očistec. Láska je dávání aniž očekáváme, že za dary něco nazpět dostaneme, ten kdo půjčuje je obchodník a on očekává, že se mu jeho obchody vyplatí, úspěch v obchodě se stal pro lakomce drogou, problémem ale není lakomost, problémem je to, že jdeme do extrémů, se svojí lakomostí k cizím lidem, a jsme extrémně štědří k sobě. Mozek se nám rozdělil na dvě části, jedna je o nás, a druhá je o tom co je okolo nás, proto si jedno myslíme a opak říkáme, ti druzí nám to oplácejí, a tím se do začarovaného kruhu nenávisti a závisti dostáváme.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují