Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 17. října 2016

Jsou vysokoškoláci u nás nadlidi

Něco se ti povede a tak se tím pochlubíš a tvoje ego se nafukuje jako mýdlová bublina, najednou narazíš na to, že jsi v troubě, protože jsi trouba, a tvoje egoistická bublina praskne, a ty se staneš závislým na slivovici a cigaretách! Jde o problém závislosti na droze, úspěch je pro sobecké lakomé psychopaty drogou, bez které nemohou existovat, jenže tato konzumní civilizace je uzavřená díky; kastě, třídě, kategorii, svatosti, módě, pověrám, rituálům, fetišům, symbolům, lakomosti, závisti, pyšnosti, rodokmenu, genetice, rase, atd. podívejme se na vraždění těch, co se pokusili násilně překročit svatá pravidla, uzavřeného systému.
Tam kde jsou cla a daně, tam lidi žijí v dluhovém vězení! Vždy se ptej, kdo z toho má užitek, a kdo je za tím, že ty máš dluhy a problémy, za vším jsou velmi bohatí a mocní lidé, co mají zde veliké domy a v nich sluhy, bohatství a moc je návyková tvrdá droga! Bohatství a moc, vysokoškolákům nesmrdí, o tom to zde je, nadbytek pro elitu, logicky vytvoří nedostatek pro pracující lid. Za malou socialistickou mzdu se u nás už nevyplatí pracovat, protože je mnoho jiných chytrých způsobů, jak zde získat snadno peníze, proto jsme logicky pro ekonomické muslimské emigranty jenom tranzitní zemí, na jejich cestě do zemí, kde ekonomika funguje, a za práci zde dobrá mzda i je.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují