Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 30. října 2016

Bohužel herců je zde mnoho a diváků je málo

Jakmile se k lidem dostalo zdarma mnoho informací a programů, tak došlo k tomu, že se z diváků stali najednou herci a zmizeli zde diváci, co by platili vstupné. Už nepotřebujeme celebrity, každý si zde hraje na celebritu, už nepotřebujeme autority, každý si zde hraje na autoritu, už nepotřebujeme umělce, každý si zde hraje na umělce, už nepotřebujeme řemeslníky, každý si zde hraje na řemeslníka, atd. přichází doba rychlého přeškolení a zaškolení, každý najednou může dělat prezidenta nebo ředitele, stačí jenom absolvovat levný rychlokurz a je to.
Evoluce ale není nikdy spokojená, je to ztráta času zdržovat se nějakým rychlokurzem na prezidenta, vyrobíme roboty a umělou inteligenci, už nebudeme potřebovat prezidenty a ředitele, vše bude globálně řídit umělá inteligence a roboti budou pracovat tam, kde dříve pracovali lidi. Vše je zde dočasně, to co vzniklo i zanikne, jenom smrt je zde na věčné časy, roboti postaví pro lidi na Sahaře velikou rezervaci a oddělí zde muže od žen, abychom se už nerozmnožovali a mohli tak evolučně zmizet z této planety.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují