Ano, svoboda nejde ničím nahradit

Je to v troubě, když nemáme hodnotný domov, mnozí si myslí naivně to, že je jejich domov hodnotný, z dálky vše vypadá ale jinak než z blízka. Hodnotu má to, co není zde náhražkou nebo kopií, žijeme ve světě náhražek a kopií, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, a tak máme problémy a tím i deprese.
Všude je nám dobře ale doma je nám nejlépe, pokud je náš domov hodnotný, jaký je zásadní rozdíl mezi hodnotným a nehodnotným domovem? V hodnotném domově jsme svobodní, a nemusíme zde být otroky pyšných cizích lidí, svoboda nejde ničím nahradit, v nehodnotném domově nejsme svobodní a tak jsme v troubě a utíkáme z domova do přírody nebo jinam.
Nemocnice nebo vězení je klasickou ukázkou nehodotného domova, a klasickou ukázkou hodnotného domova je soukromý dům s velikým pozemkem. Hodnotný domov je luxus, který se může dneska dopřát jenom bohatá elita, lidí je na světě jako much, a to je ekonomický a politický problém, který neumíme optimálně normálně vyřešit. Za posledních sto let se změnilo vše od základů ve vyspělých národech, bohužel většina lidí na světě existuje v zaostalých národech, kde je průměrný člověk jenom číslem ve statistice s nulovou hodnotou.