Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 19. října 2016

Ano, přichází globální optimální digitalizace

Když to nejde po dobrém, tak se to řeší po zlém, nedodržuješ normy tak jsi eliminován, to je příčina tvých problémů, že neznáš správné normy a ty nedodržuješ, proto je snaha tě eliminovat fyzicky a psychicky. Jsi nemocný fyzicky a psychicky proto neznáš správné normy, tvoje nemoci ti neumožní poznat správné normy a ty dodržovat, poznej svoje tělesné a psychické nemoci a začni je léčit. Velmi rozšířenou nemocí jsou chybné závislosti, jde o; pokrytectví, pyšnost, egoismus, lenost, povrchnost, kariérismus, bezcharakternost, bezcitnost, škodolibost, drogy, sex, přejídání, lhaní, zbabělost, atd.
Sundej si pokryteckou masku a podívej se na sebe, spatříš multifunkční inteligentní troubu na dálkové ovládání, ano jsi ubohá levná trouba, a proto je tvoje existence zde v troubě, dokud budeš troubou, tak budeš mít i deprese! Z díla je spatřen tvůrce, nejsi schopný a ochotný zde vytvořit nějaké dílo, umíš akorát parazitovat na cizím díle a opíráš se o hodnoty, které zde vytvořili hodnotní pracovití lidé, neustále říkáš, že jsou tvoje autority svaté a neomylné, jsi ovládán tím, co je ti dneska svatou autoritou.
Každý autoritativní svatý kult je módní záležitost, vše je zde dočasně, a tak starý svatý kult je mrtev, ať žije nový svatý kult! Vše jednou jistě pomine, a jenom smrt zde zůstane, a smrt eliminuje vše, co se zde narodilo. V současnosti je zde veliký problém s lidmi, o které nemají zaměstnavatelé zájem, zaměstnavatelé nemohou zaměstnávat ubohé trouby, protože by díky nim byli brzo v troubě.
Končí období, ve kterém se měli troubové dobře, přichází globální optimální digitalizace, vše se restartuje, zaměstnavatelé vše sledují na počítačích, a ten kdo chybuje nebo pomalu pracuje, ten vyhozen je, všude se zavádí heslo, amatérskou chybu uděláš jenom jednou. Končí období uzavřených systémů, otevřené systémy likvidují uzavřené systémy a najednou se ukazuje, že i starý ředitel snadno nahraditelný je, a nový mladý ředitel lépe pracuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují