úterý 9. srpna 2016

Ano, příroda je krutá ale spravedlivá

Morální pravidla jsou jednoduchá a jsou zde už velmi dlouho, nikdo nechce, aby byli lidi jenom svatí, ale stačí, aby věděli to, že pokud zde nebude morálka, tak zde bude očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Je to jako ve sportu, kde se musí dodržovat sportovní pravidla, nebo jako u programování kde se musí dodržovat pravidla pro programování. Podívejme se do přírody, zde jsou jasná jednoduchá přírodní pravidla, která každý poruší jenom jednou, protože se zde nikomu už druhá šance nedává, příroda je krutá ale spravedlivá.

1 Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora.

2 Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.

3 Závist vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži.

4 Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě.

5 Smilstvo označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení.

6 Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin.

7 Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem