středa 10. srpna 2016

Ano, na počátku stvořila Lež nebe a zemi

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášela Lež. I řekla Lež: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděla Lež, že světlo je dobré, a oddělila světlo od tmy. Světlo nazvala Lež dnem a tmu nazvala nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
I řekla Lež: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinila klenbu a oddělila vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazvala Lež nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekla Lež: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazvala Lež zemí a nahromaděné vody nazvala moři. Viděla, že to je dobré.
Lež také řekla: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Lež viděla, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekla Lež: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci!
Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinila tedy Lež dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Lež je umístila na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděla, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekla Lež: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
I stvořila Lež veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděla, že to je dobré. A Lež jim požehnala: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekla Lež: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
Lež učinila rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděla, že to je dobré. I řekla Lež: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Lež stvořila člověka, aby byl jejím obrazem, stvořila ho, aby byl obrazem svaté Lži, jako muže a ženu je stvořila.
A Lež jim požehnala a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi lží. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Lež také řekla: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dala jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Lež viděla, že všechno, co učinila, je velmi dobré a tak nakonec stvořila Pravdu a objektivní pravda eliminovala Lež.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se moderují