sobota 11. června 2016

Trest smrti za chybné myšlení

Stvořitel egoisticky myslel, a potom vše zde chybně stvořil, to byla první chyba, druhou chybou bylo stvoření egoistického člověka, který si zde hraje na Stvořitele, a tak pořád egoisticky myslí. Na myšlení je zde existenční situace, ve které jsme, a ty se musíš přizpůsobit, přizpůsobení znamená, že myslíš na situaci, a nemyslíš egoisticky na sebe.
Nelze sloužit sobě a situaci, pokud budeš sloužit egoisticky sobě, tak budeš potrestán smrtí, s parazity nelze mít smilování, GVKB systém zde zavede dokonalý kontrolní systém, který eliminuje v zárodku egoistické myšlení, uvědom si, že zájem GVKB celku, je postaven nad zájem ubohého jedince.
Základem zde bude to, že lidi budou vychovávat jenom GVKB policejní roboti vojenským způsobem, chybné ego musí být globálně zničeno, dokonale okamžitě po narození člověka, mozek si musí konečně uvědomit to, že je zde na to, aby se podrobil situaci, a nesnažil se myslet sobecky na sebe.
Nebude zde žádný únik, před realitou do světa iluzí, které zde vytvářejí drogy a dezinformace, vše je o tom, jak budou lidi naprogramování, egoismus je chyba v programu, a to co je chybné, to se bude eliminovat. 
1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost. Toto desatero jasně a stručne určuje co je správné a co je chybné, ten kdo GVKB desatero egoisticky poruší, ten bude policejními GVKB roboty eliminován. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem