středa 29. června 2016

Teroristický fanatismus je třeba globálně eliminovat

Chyby vznikají tam, kde není preventivní optimální GVKB kontrola, teroristické fanatické činy se dějí často, jejich intenzita se poslední dobou rychle zvyšuje, stejně jako počet obětí. Smrt, strach, pocity úzkosti a nejistota, které se šíří nejvíce prostřednictvím televize, ovlivňují veřejné mínění. Soudobý teroristický fanatismus se vyskytuje v rozdílných geografických a kulturních oblastech a užívá širokou škálu metod, i taktických a strategických postupů.
Většina definic lidského zla se shoduje na tom, že moderní psychické zlo, je založeno na organizovaném, systematickém a účelovém násilí, které je obvykle zaměřené proti cizím osobám, jejich majetku, s následnou medializací útoku, sdělením požadavků a definování svatých cílů. Podstatnou dimenzí je právě existenční strach, který ovládá veřejné mínění a napomáhá k dosahování ideologických svatých cílů.
Základní strategií fanatického terorismu je především vyvolat mediální zájem a strach u televizního publika, které je šokováno, že oběti jsou náhodně zvolené, stejně jako místo, čas a celková situace. Pocity strachu, nebezpečí a nejistoty jsou umocněny rovněž momentem překvapení, nepředvídatelností teroristického činu, nahodilostí situace. Pro teroristické fanatické útoky je rovněž typické, že při velmi nízkých nákladech a malém počtu zapojených osob, dosahují teroristé velkých ničivých psychických účinků, s ohromnými psychologickými dopady.
Na základě současných mediálních debat ohledně terorismu a fanatismu lze konstatovat, že jde o subjektivní a objektivní psychické zlo. Jedinci se mohou stát fanatickými teroristy mnoha způsoby, a z mnoha důvodů. Silná potřeba někam jistě patřit a myšlenková shoda s cíli skupiny, často vedou k akceptování fanatického terorismu. Oběti teroristických činů jsou dle skupinových norem definovány jako „hříšní jinověrci“, jako součást nepřátelského; státu, civilizace, světa, systému, atd.
Teroristické organizace se skládají z osob, které potřebují skupinu, „vyšší svaté cíle“ a chtějí změnit sociální a politické prostředí. I proto je pro některé skupiny podstatný i socioekonomický status „členské základny“ teroristických skupin. Na jedné straně stojí sám fanatický terorista aktér, jeho motivace, příčiny jeho radikálního chování, jeho minulost, stejně tak jako prostředí, ve kterém se pohybuje a které může stát nejen za celkovou strategií, ale i za změnami jeho psychického stavu.
Na druhé straně musíme hledat oběti teroristického aktu, ať už anonymní nebo konkrétní, cíleně. Přímo ve vztahu k těm konkrétním a nepřímo k oněm anonymním, stojí určité svaté poselství, které lze najít za jakkoli násilným i zhola nesmyslným činem, pokud není výsledkem zcela náhodného jednání. Celá situace také přirozeně zapadá do určitého vnějšího prostředí, které je určujícím momentem pro charakter přijetí násilného činu a především reakci na něj.
Proto navrhuji globálně lidi naskenovat a digitalizovat, jejich zdegenerovaná těla, potom eliminovat, ve virtuálním GVKB Matrixu, se mohou potom do sytosti lidi psychicky vyřádit, a nenapáchají zde už žádné ekonomické a psychické škody.
Divoké zvíře patří do klece, a optimální moderní klecí je GVKB Matrix, pokud zde není pro lidi už fyzická realita, tak už logicky ani není možnost konat fanatický terorismus, protože vše je zde jenom GVKB virtuální iluzí, a ničit násilně virtuální iluze v GVKB Matrixu, to je jenom marnost a ubohost. Ve městech budou místo lidí jenom GVKB roboti, není zde už nikde hříšný člověk, tak zde není ani už nikde fanatický terorismus. Proto si kupte GVKB odpustky, a tím po GVKB digitalizaci skončíte v ráji, skeptici skončí v očistci, vše co má hodnotu, to není zde zadarmo.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem