sobota 21. května 2016

Pokora a štědrost je správnou cestou

Dokud zde budou jinověrci, do té doby zde bude globálně konzumní očistec, s jinověrci nelze mít smilování, je třeba globálně jinověrce napichovat na kůly, jenom tak vyčistíme konzumní očistec od hříchu. Jenom GVKB víra je svatá, ten kdo nevěří v GVKB víru, a tak nemá na krku GVKB digitální obojek ten je jinověrec, a GVKB roboti jej napíchnou na kůl. Každý může mít na krku digitální GVKB obojek od narození do smrti nikomu nebudeme bránit v tom, aby on nosil GVKB digitální obojek.
Vše je o kontrole lidí, a GVKB obojky zajistí globálně kontrolu lidí, a tak se zde už nikde nebude myslet a žít hříšně, takto láska a pravda globálně zvítězí nad nenávistí a lží. Už zde nebude možná jiná politická a náboženská ideologie, která není povolená GVKB obojkem, GVKB obojky budou lidi ovládat jako loutky, ten kdo se bude ovládání bránit, dostane od obojku elektrické šoky, a brzo mu dojde, že jakýkoli odpor je marný, a že jenom pokora je cestou ke spasení.
Přestanou se vyrábět drogy, protože drogy škodí zdraví a ekonomice, jedinou drogou bude práce pro GVKB systém, zruší se lidem výhody a jistoty, zavede se globálně přídělový systém, zruší se jména a tituly, každý zde bude jenom číslem s nulovou hodnotou. Všechny problémy vycházejí z pyšnosti a lakomosti, GVKB obojky naučí lidi pokoře a štědrosti, už nebude zde možnost někam utéci, všude bude GVKB systém a ten kdo nebude mít na krku GVKB obojek, ten bude napíchnut GVKB roboty na kůl jako jinověrec.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem