čtvrtek 26. května 2016

Jak eliminovat dluhy?

Řešení je jednoduché, spáchejte sebevraždu, není zde dlužník, tak zde ani není už dluh, nejde o nijak nový nápad, dlužníci páchají sebevraždy už mnoho století, a tak je zde snaha problém s velikým zadlužením řešit tak, aby dlužníci už nepáchali sebevraždy. Vše je zde o limitech, pojistky jsou nastavené na určité limity a potom vypadnou, většinou není možné limity zvednout a musí se najít řešení jak snížit zatížení pomocí vědy a techniky.
Moderní člověk je nadměrně zatěžován, tím že mám mnoho sobeckých pánů, a když se jednomu pánu zavděčí, tak jiného pána tím rozzlobí. Častokráte jsem zažil situaci, kdy zde byla jasně nevýhodná a nejistá existenční nabídka, a ten kdo jí drze nabízel, ten s ní většinou neuspěl, lidi chtějí jenom výhodné a jisté nabídky, o tom je konzumní život, proč pracovat jako otrok za malou mzdu, když mohu dělat stejnou práci jinde svobodně za velikou mzdu, a tak je zde konkurence a ekonomická emigrace.
Mnohdy je zde proto snaha, nevýhodné nabídky upravit na povrchu tak, aby z dálky vypadali jako výhodné nabídky, jsme klamání více, než si uvědomujeme, podívejme se na centrální ideologie, které nám slibují, že nám bude v budoucnosti lépe, ale svoje sliby nikdy nesplní! Nežijeme v demokratickém sociálním světě, ale žijeme v konzumním dezinformatismu, manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno pomocí dezinformací, případně si to uvědomuje, ale už se nechce bránit, protože na to už nemá psychickou sílu.
Dezinformační manipulátor (Miloš Zeman) většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí pomocí dezinformací sympatie. Často využívá své mediální charisma, a znalost slabých stránek ostatních lidí. Dezinformační manipulátor, obchází pomocí sociálního inženýrství, vůli manipulovaného. Ten si někdy zřetelně uvědomuje, že musí udělat něco, co se mu nechce. Typické je jednání z pozice výhod a jistot; dospělí vůči dětem, profesor vůči studentům, státní byrokrat vůči nezaměstnaným, Bůh vůči hříšníkům, zaměstnavatel vůči zaměstnancům, atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem