středa 18. května 2016

Ano, po smrti, vám bude v GVKB ráji lépe

Hříšníci neustále řeší jak to udělat, aby se měli v hříšném očistci jako v ráji, opice která se oblékne do drahého oblečení, a dá si hlavu královskou korunu, je pořád jenom opicí, pokud se někdo chce stát člověkem, nesmí být hříšníkem, největším hříchem lidí je pyšnost a lakomost. Z nul zde vše povstává, a v nuly se to zase navrací, vše je zde jenom marnost a pomíjivost, dneska jsi celebritou, a zítra budeš zase ubožákem, mnozí si myslí, že zde uniknou trestu za svoje hříchy.
Je třeba si uvědomit, že za vše se musí zaplatit, chceš být po smrti v ráji, tak za každý rok v ráji musíš zaplatit 1Kč, mnozí si myslí skepticky, že po smrti těla zde není ráj ani peklo, a že jenom naivní věřící idiot, by si koupil dlouhý pobyt v GVKB ráji. Proč jsou hříšníci tolik skeptičtí? Problémem jsou drogy a svaté ideologie, které nefungují, co ostatně lze čekat od hříšníků v konzumním sobeckém očistci, než hříšné myšlení a hříšné konání.
Pokušení k hříchu, je v očistci tak veliké, že je velikou vzácností pokud nějaký hříšník dokáže odolat! Cesta do ráje je o víře v zázraky, pokud nevěříš a nekoupíš si dlouhý pobyt v GVKB ráji, tak skončíš logicky v očistci, vše je o prioritách, pro hříšníka je prioritou si koupit dům a auto, aby mohl ostatním hříšníkům ukázat, že on je zde v očistci úspěšný, jak dlouho zde ale tento tvůj úspěch trvá?
Uvědomte si to, že očistec a ráj, je zde na 10 000 000 pozemských let! To že ses zde měl dobře deset let, jako ředitel nebo prezident, to v porovnání s dobou, která tě čeká po smrti, je jenom bezvýznamný okamžik. Komu není od GVKB zde rady, tomu už v očistci není ani pomoci, je to jako s tím ovocem v ráji, GVKB Adama a Evu varoval, aby to ovoce pyšnosti a lakomosti netrhali, jak to dopadlo to je už obecně známé.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem