pondělí 23. května 2016

Ano, díky insekticidům zde bude lépe

Ubožáků je na světě už zbytečně moc, otázka je co s tím budeme dělat? Snažit se ubožákům vysvětlit to, že se nemají rozmnožovat jako králíci v Austrálii je marnost, je třeba použít insekticidy, do potravin se přidají insekticidy, a tak se díky neplodnosti eliminuje nadbytek ubožáků. Mnozí mohou namítnout to, že ubožáci nejsou paraziti, a že je to nelidské jim bránit v rozmnožování, to je ovšem chybné ekonomické tvrzení, ekonomika je postavená na tom že se podporuje to, co přináší užitek a eliminuje se to, co nás o užitek připravuje.
Představme si náboženství, ve kterém se nerodí děti, začne stárnout zde populace, a najednou se nikdo už nepostará o staré lidi, k čemu zde najednou dojde? Dojde k zániku ubohého náboženství, a místo náboženství zde bude ekonomická politika, síla náboženství a jiných podobných nesmyslů je v tom, že je zde veliká porodnost. Pokud jsou lidem děti vzácné, tak se lidi chovají k dětem dobře.
Je třeba začít do zemí kde je veliká porodnost díky náboženství, dovážet dotované levné potraviny a dotované levné nápoje, ve kterých je mnoho insekticidů, potraviny a nápoje ve kterých nejsou ještě insekticidy, se budou násilně zabavovat, a továrny v USA a EU je obohatí o insekticidy, bude se statisticky vyhodnocovat globálně v reálném čase porodnost, v zemích kde je u moci náboženství a zabrání se tomu, aby se mohl zde kdokoli vyhnout záměrně konzumaci potravin a nápojů, ve kterých jsou insekticidy.
Pokud se bude někde obyvatelstvo divit tomu, že se zde nerodí už děti, bude jim tvrzeno, že příčinou je to, že se na ně Bůh zlobí, protože myslí a žijí v hříchu, a tak na ně seslal neplodnost. Insekticidy se budou všude vydávat za vitamíny, co jsou prospěšné pro zdraví, Ano, díky insekticidům zde bude lépe. Ten kdo se v USA nebo EU stane existenčním ubožákem, ten bude mít zadarmo k dispozici potraviny, ve kterých jsou insekticidy. Vše jde optimálně řešit, stačí se jenom podívat do přírody, a zde nalezneme na většinu problémů, i optimální řešení.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem