úterý 1. března 2016

Umělá inteligence nahradí lidskou inteligenci

Civilizace je založená na tom že se vše co je přírodní nahrazuje tím, co není přírodní místo pohlazení živého zvířete pohladíme plyšovou hračku. Experti předpokládají, že do několika let připraví průmyslová revoluce o práci mnoho milionů lidí. Nahradí je stroje a počítačové programy. Dvě třetiny zrušených pracovních míst připadají na lidi s vysokou školou. Stroje, jež je nahradí, totiž vykazují větší či menší schopnost se učit a rozhodovat. Dříve dokázaly být spíše jen rychlé a přesné. Pokud stroje dokážou nahradit finanční, obsahové, reklamní analytiky nebo novináře, zvládnou stejný úkol i v informačních architekturách.
Analogicky lze odvodit, že programování nebo testování aplikací už lidskou sílu v mnoha situacích a v poměrně blízkém časovém horizontu rovněž nemusí potřebovat. Profese vědců a inženýrů sice dnes patří k velmi žádaným, v některých oborech si odbudou pionýrskou práci, kterou následně, a dost možná nedobrovolně, předají inteligentním strojům. Co se vlastně v technologické oblasti změnilo?Objeví se požadavky na schopnosti, které dnes buď neexistují, nebo jim není přikládán velký význam. Radovat by se v tomto směru mohly generace mladších lidí, které vyrostly s prstem na klávesnici nebo dotykové obrazovce.
Velmi obecně lze umělou inteligenci definovat jako schopnost inteligentního chování stroje nebo programu. Poněkud úžeji můžeme hovořit o strojích, které umějí myslet, a neomezují se pouze na přeměnu dat v informace. Generují znalosti, jež rozšiřují lidské možnosti rozhodování, případně zařízením v jakékoli podobě umožňují zcela nezávislé chování. Umělá inteligence představuje technologii, která se umí sama učit, případně může být vzdělávána. Díky tomu se průběžně zdokonaluje a v jistých ohledech přibližuje člověku. V současnosti již ve světě funguje řada aplikací umělé inteligence.
Nasazení umělé inteligence může výrazně a všestranně zefektivnit rozhodování téměř v každém oboru lidské činnosti. Umělá inteligence představuje i v reáliích dnešního světa poměrně nový koncept. Velké uplatnění v uplynulých letech našla umělá inteligence také ve světě investování a burzovních obchodů. Příslušné algoritmy se v této oblasti velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují. Tradiční průmysloví roboti postupně nahrazovali lidské síly v automatizovatelných provozech, například při výrobě automobilů. Dnes na ně sázejí i výrobci spotřební elektroniky nebo potravin, tedy obory s dosud velmi intenzivním zapojením lidské práce.
Strojová síla se ale stává levnější než lidská, vytváří méně chyb a díky mnoha senzorům zaznamená případné nedostatky, jež by pracovníkům unikly. Roboti vybavení umělou inteligencí se dokážou obejít i bez lidských pokynů a kontroly. Zvládnou nezávislé jednání. Umělá inteligence se rychle uplatňuje v oborech, které patřily k atraktivním tržním segmentům i bez její přítomnosti. Jedním z velkých příkladů jsou automobily. Namísto dnešních asistenčních programů a funkcí nastoupí úplná samořiditelnost automobilů. Zákazníci si objednají přepravní prostředek, který k nim sám dorazí ve stanovený čas. Díky tomu přímo ohrožuje i profese s velmi vysokými kvalifikačními požadavky. Stejně jako v případě předchozích průmyslových revolucí lze věřit, že se sociální a ekonomické systémy technologickým proměnám světa díky válkám přizpůsobí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem