úterý 23. února 2016

Sleduje zde vše velký bratr?

Výhoda válek a revolucí pro parazity není jen v ziscích výrobců zbraní, bojové techniky a munice. To představuje jen špičku ledovce. Války pomáhají globálním parazitům rozdělovat a přerozdělovat světové trhy a zdroje surovin. O to jde právě globálně nyní. Jasným příkladem je neustálý válečný oheň kvůli potřebným levným surovinám, pro nadnárodní korporace. Hlavní válečné zisky jdou do kapes korporací. Příprava válek nese s sebou potřeby nesplatitelných úvěrů, peníze se stávají drahými. Bojující země jsou ochotny plnit jakékoliv lichvářské podmínky, u lichvářských korporací, jen aby s pomocí peněz dosáhly vítězství ve válce.
Korporace většinou poskytují úvěry a zbraně oběma bojujícím stranám, a snaží se, aby je mohly poskytovat co možná nejdéle. Dnes je v bankovním sektoru světové ekonomiky krize. Nejedná se jen o masové bankroty bank. Banky přestaly vydělávat na klasických operacích. Výsledkem činnosti “virtuálních tiskařských USA lisů” je to, že je ve světě nadbytek nekrytých virtuálních peněz, úvěry se staly velmi levnými, téměř zadarmo. Úrokové sazby hlavních centrálních bank se blíží k nule.
Japonská centrální banka má takto nastavené úrokové sazby už mnoho let. Bankovnictví a kreditní systém zcela vyčerpaly své poslední jisté zdroje. Dnes je celý efektivní bankovní byznys soustředěn do malé skupiny gigantických globálních bank, a ty nahrabou obrovské zisky. Podstatou všeho jsou veliké dluhy, které nelze splatit. Tak se stává globalizace prostředkem ke kontrole přírodního i výrobního bohatství (podloží, půda, průmyslové závody, doprava, jakákoliv infrastruktura a další) světovou finanční elitou, co má svoje piloty u soukromých letadel.
Korporace se snažili pod pláštíkem dluhové krize zničit globálně hospodářskou a sociální infrastrukturu, ale často narazili na odpor lidu. Tím je objasněn zájem korporací a bankéřů na každé revoluci a válce. Bankéři pracující na úvěrovém trhu, potřebují obnovit poptávku po penězích. Ti, kteří se změnili z lichvářů na “investory”, chtějí s pomocí války získat přístup k majetku států.
Pro přežití nenažraných mafiánských korporací, je nezbytná permanentní světová revoluce a válka. Ostatně 1984 George Orwella a výrok Velký bratr tě sleduje. Popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem