Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 22. února 2016

Jaká je optimální odpověď na všechny sobecké otázky?

Lidi mají neustále nějaké zvědavé otázky, a logicky jaká je odpověď na všechny lidské otázky? Mnoho pyšných lenochů si myslí, že taková odpověď zde nikdy nebyla, a nikdy zde ani nebude. Tak tomu ale není, odpovědí na všechny lidské otázky je zrcadlo, pohled do zrcadla, je odpovědí na každou lidskou otázku.
Nejde ovšem jenom o zrcadla, co se prodávají v obchodech, jde i o zrcadla která jsou; duševní, psychická, programová, informační, systémová, atd. vše co dáváme to nazpět i dostáváme, ten kdo dává druhým zlo, dostane nazpět od druhých zase zlo! Mnozí si naivně myslí, že nebudou za svoje sobecké lži a sobecké krádeže, nikdy potrestáni, dosud trestu smrti nikdo z lidí neunikl, smrt dostihla každého lháře a zloděje.
Lidské svědomí to je duševní zrcadlo, mnoho lidí toto zrcadlo rozbilo a tak se u do něj nemohou podívat a tím nemohou nalézt odpovědi na to, co je zajímá. Náboženství, politika, reklama, idealismus, centralismus, fanatismus, atd. to vše je o rozbíjení duševních zrcadel, aby se lidi do nich nemohli podívat, jsme vandalové, co se nijak neliší od chlupaté opice, která kamenem rozbije veliké zrcadlo, protože v zrcadle spatří ošklivou zlou opici, a nedojde jí, že spatřuje sebe.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují