úterý 23. února 2016

Jak se přerozdělují velké zisky?

Přerozdělování znamená násilný souhrn opatření a mechanismů, které ovlivňují rozdělení výhod a peněz u různých skupin obyvatelstva. Zákonodárství užívá různé formy přerozdělování výhod a peněz, a to asociální a sociální násilné přerozdělování.
Chudoba a bohatství není globálně rozložena náhodně, ale četnost chudoby a bohatství, je u jistých kast a tříd obyvatel daleko vyšší než u jiných tříd a kast. Ekonomická a sociální nerovnost, se tak stává běžně politickým a náboženským věčným začarovaným civilizačním kruhem, který nikdo neumí vyřešit optimálně, a na věčné časy!
Je třeba neřešit problém povrchně ale jít do hloubky problému! V hloubce nalezneme chybné závislosti, které z lidí a tím i ze společností, dělají ubožáky! Upálení Jana Husa je klasickou ukázkou systému přerozdělování a chybných závislostí elity.
Kdo chce v klidu s parazity žít, musí i parazitem být, o tom je problém přerozdělování, díky kterému zde jsou elitní lovci výhod a jistot, a jejich ubohá kořist, co zde nemá výhody a jistoty, kdokoli se postaví drze lovcům výhod a jistot do cesty, ten je uvězněn nebo zabit, peníze nesmrdí a dobrota je žebrota o tom je konzumní civilizace, ve které se vše násilně přerozděluje tak, že zde jsou milionáři a bezdomovci!
Můžete mít za hodnotnou přednášku zisk mnoho tisíc, nebo můžete zaplatit mnoho peněz, za vstupenku na přednášku, o tom je zde život! Logicky by každý chtěl mít zisk z přednášky, a nikdo nechce mít ztrátu za koupení vstupenky!
Právě přerozdělení umožňuje elitě to, že ty musíš zaplatit drahou vstupenku, a elita dostane peníze za přednášku. Nechat si dobře platit za hloupé mluvení o hovně, o tom je byrokratická centralizace, která přerozděluje peníze a výhody!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem