čtvrtek 21. ledna 2016

Soutěž a boj má za následek evoluci

Měl jsem sen, ve kterém jsem se ocitl náhodou na návštěvě v cizím bytě, kde byla hezká mladá žena, a mě napadlo, že bych s ní měl sex, žena taky myslela na to, že by měla se mnou sex, ale k sexu ve snu nedošlo. Většinou u takových snů ale k sexu dojde a tím je zde potěšení a sexuální uvolnění, jde o něco, co se často běžně odehrává v lidských snech. Pokud něco nemůžeme mít v realitě, snažíme se to mít v našich snech, to je naprosto běžné a normální, proč ale v mém snu nedošlo k sexu, mohlo přeci dojít k potěšení a uvolnění? Problém byl v tom, že jsem měl sex ve snu již mnohokráte a i ve svém reálném životě jsem měl sex i velmi často, prostě zde nebyla najednou na sex už chuť, protože by mě sex už nedal žádné potěšení a uvolnění. Je to jako když dosáhnete vrcholu vysoké hory a už není možné postoupit výše a tak se z vrcholu hory rozhlížíte po okolí a potom musíte vrchol opustit a sestoupíte zase do údolí.
Celý náš život neděláme vlastně nic jiného, než že se snažíme vystoupit pracně na mnoho vrcholů, abychom si dokázali že to dokážeme a potom z těchto vrcholů, zase musíme sestoupit do údolí. Co nás nutí vlastně k tomu, abychom pracně šplhali na vrcholy hor, když se tím často vystavujeme velikému nebezpečí a stojí nás to mnoho času a mnoho hodnot? Za naší aktivitou jsou kyseliny, které jsou agresivní a tato agresivita vytváří naši duševní a tělesnou aktivitu, kdy se snažíme dosáhnout neustále nějakých vrcholů ve svém životě. Život je založen na kyselinách, ve kterých jsou uloženy informace a programy, díky kterým zde je živá buňka a vše co je zde živé, to je složené z živých buněk.
Soutěž a boj má za následek evoluci a tak se živé systémy evolučně neustále zdokonalují a přizpůsobují situaci, ve které existují. Když jsem si pustil televizi kde byli zprávy, hovořili zde o mladém člověku, který se rozhodl že zabije na jednom ostrově střelnou zbraní mnoho mladých lidí a to i potom vykonal, společnost se rozhodla, že bude tohoto člověka za jeho čin soudit a že soud rozhodne o tom jak jej společnost za to co učinil potrestá spravedlivě. Zde se dostáváme k lidské a boží spravedlnosti, z pohledu lidské spravedlnosti, bychom měli tohoto člověka zastřelit, protože nedokážeme odpustit druhým jejich chyby.
Představme si ale, že by zde nebyl lidský soud, ale z nebe by sestoupil Bůh a on by soudil zde tohoto vraha, je třeba si uvědomit to, že Bůh je vševědoucí a spravedlivý, logicky by Bůh nechtěl smrt pro tohoto vraha. Bůh by řekl vrahovi, urči si sám trest za to, co jsi učinil tím, že jsi vzal agresivně mnoha lidem život, ty znáš sebe nejlépe a pokud si určíš správný trest, tak já ti jej jak Bůh rád schválím, když si určíš chybný trest, tak ti jej logicky neschválím a budeš muset zde tak dlouho přemýšlet nad svým trestem, dokud nepřijdeš sám na to, jaký trest je za tvůj skutek zde správný, jako Bůh mám času dostatek a mohu i tobě dát nekonečné množství času, na tvoje rozhodnutí, je mi jedno když budeš zde muset nekonečnou věčnost přemýšlet nad tím, jak se za svůj skutek máš správně potrestat, vše co jsi zde zasel, to zde budeš muset i sám sklidit a nikdo ti zde s tím nesmí nijak pomoci, hmotně ani duševně.
To je můj rozsudek proti kterému se nelze odvolat, teď se mnou odejdeš z tohoto lidského světa do světa kde nejsou žádné hodnoty a zde budeš tak dlouho dokud nesklidíš to co jsi zde zasel. Z pohledu lidského se může zdát, že vrah uniknul trestu a že jej Bůh za jeho čin nijak nepotrestat, opak je ale pravdou, vrah byl odsouzen k věčnému duševnímu velikému utrpení, kdy je jeho utrpením hledání správného trestu za to co učinil a tak se neustále musí pracně šplhat na vysokou horu a když je na vrcholu této hory, tak mu Bůh řekne, to je špatná hora, musíš slézt dolů a najít si tu správnou horu na kterou se vyšplháš a zde na vrcholu bude správný trest za to, co jsi učinil. Správná hora zde ale nikde není a to vrah neví, protože mu to Bůh nikdy nepoví! Stejně tak nikdo z lidí, nemůže nikdy být zde spokojený, protože ta správná hora nikde v našem světě není a každá hora na kterou se šplháme pracně je chybnou horou, kde je na vrcholu dokonalá žena, ale sex s ní mít nebudeme, protože se nám bohužel nelíbí!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem