sobota 23. ledna 2016

Potřebujeme svobodnou civilizaci ve které se nelže a nekrade

Proč lidi žijí tak dlouho? Nebylo by lepší žít krátce a spokojeně. Žijeme dlouho díky vyspělé civilizaci, kanibalové nežijí tak dlouho, ale zase jsou spokojení. Pokud se o něco velmi dobře pečuje tak nám to slouží velmi dlouho, lidem ale nestačí to, že žijí dlouho a chtěli by být nesmrtelní. Je vůbec možné, aby zde něco co se narodilo, bylo nesmrtelné? Ekosystém je nesmrtelný protože je decentralizovaný, centralizace zlikviduje jistě každý živý systém, decentralizace umožňuje to, že malé části systému umírají a jsou okamžitě nahrazované tím, co se narodilo, představme si, že bychom měli šest mozků a docházelo by k tomu, že by jeden mozek zemřel a nahradil jej nově narozený mozek, podobné by to mohlo být i u srdce a jiných orgánů v našem těle. Náš vnitřní fyzický růst by se tedy nikdy nezastavil a stejné by to bylo i u naší inteligence a našeho vědomí, i zde by bylo mnoho inteligencí a mnoho vědomí a neustále by docházelo k zániku a vzniku nového.
Místo opravování by se jenom v našem těle nahradilo staré novým, nahrazování je mnohem lepším řešením než je opravovaní. Podívejme se na operační systém Windows, zde se nejprve opravuje, a nakonec se vytvoří nový operační systém Windows 10, protože na veliké změny nestačí opravování. Růst je možný tam, kde je konkurence, jakmile monopoly nahradí konkurenci tak se růst zastaví a přichází deprese u; morálky, politiky, spravedlnosti, ekonomiky, podnikání, obchodu, školství, dopravy, zdravotnictví, umění, psychiky, atd. nesmrtelnost je odměnou za to, že zde nejsou monopoly. Proč zanikly všechny veliké kulturní civilizace, příčinou bylo nahrazení konkurence monopoly.
Monopol to je klec, ve které je uvězněn systém, aby mohl monopol na systému snadno parazitovat, v dnešní době je zde dluhová klec, dluhy vznikají díky tomu, že zde není nahrazování starého novým. Mediálně slyšíte, že je zde demokracie, to je lež jako věž, tam kde jsou daně, tam je diktatura která z lidí dělá ubožáky, monopolní diktatury dneska narazili na nadnárodní korporace, které nechtějí platit veliké daně, a chtějí lidem za práci zaplatit ubohé mzdy. Proč zde nejsou už dlouho války? Války zde jsou, ale místo bombardování měst, se válčí pomocí inteligence, a válku prohraje ten, kdo má veliké nesplatitelné dluhy. Komu není rady tomu nelze pomoci, tak jako nejde poradit blbému člověku, tak nejde ani poradit blbému EU, které podporuje monopoly, a likviduje konkurenci.
Z díla EU je spatřeno EU, z dálky vše vypadá v EU, že je zde konkurence, ale z blízka poznáme to, že zde není konkurence. Mnohé klece zde jsou zlaté, jde o chytré smlouvy, které z lidí a národů dělají ekonomické a psychické ubožáky. Tam kde není monopol, tam nejsou potřeba žádné smlouvy, a nejsou zde ani žádné daně. Všimněme si toho, že elita dneska už nepracuje, a jenom nás reprezentuje, a mluví o tom, že blbá nálada skončila, a že nastává dlouhé období dobré nálady. Jenže hezkých slov se nikdo nenají, lidi potřebují výhody a jistoty, aby zde neměli deprese, protože zde mají jenom nevýhody a nejistoty. Když náboženství vyšlo z módy tak jej nahradila politika, a dneska už politika vychází z módy, a je třeba politiku nahradit internetem, vše je zde evolučně dočasně, proč ale restartování starého systému, na nový systém trvá tak dlouho?
Aby se mohlo začít s restartováním, musí se lidi psychicky probudit, a začít bojovat s tím že jim vládnou veliké dluhy, které jsou nesplatitelné, a tak se vše ocitlo v dluhové pasti, a elita tak snadno z lidí učinila ekonomické ubožáky. Vše je jako ve sportu, jsou zde sportovní ligy a to že jsi dneska v první lize, ještě neznamená to, že za rok ještě budeš v první lize, imunita, zlaté padáky, kariérismus, centralismus, alibismus, atd. to je diagnóza nemocného kapitalismu, který musí být eliminován, aby zde místo něj byla decentralizace a vše zde řídila jenom umělá decentralizovaná inteligence. Blahoslavený lidem je ten, kdo lid probudí ze spánku, a řekne lidu, že prokletí zde jsou ti, co hlásají skromnost a sami jsou pyšní. Prioritou zde musí být fungující civilizace, z díla je spatřen tvůrce, nepotřebujeme mocné a bohaté hlupáky, co sepisují hloupé; zákony, normy, vyhlášky, regulace, mýty, pověry, rituály, atd. potřebujeme svobodnou civilizaci, ve které se nelže a nekrade.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem