neděle 10. ledna 2016

Pokud nemáš ego jsi nesmrtelný

Vše zde je jenom řeka událostí, a ty jsi tou řekou událostí, pokud nemáš ego, jsi nesmrtelný, a pokud máš ego, jsi smrtelný, logicky čím více je v tobě ega, tím více se bojíš smrti. Hrdinové co se nebojí smrti, v sobě nemají ego, a tak jsou nesmrtelní, ego je psychická nemoc, která je způsobená psychickou špínou, kterou miluješ, a tato špína ti jako Satan i kraluje.
Nelze sloužit čistotě (Hospodin) a špíně (Satan), pokud se zavděčíš čistotě, tak špínu rozhněváš a obráceně, musíš se rozhodnout, jestli budeš egoistou nebo altruistou. Ego znečistí řeku událostí, protože postaví přehrady a tak sobecky zpomalí proud řeky událostí, smrt ega nastane tím, že se zboří přehrady z výhod a jistot, a řeka událostí potom rychle teče a tak je čistá a zdravá.
V přírodě je čistota, protože zde nejsou přehrady u řeky událostí, protože zde není nikde tak veliké ego, jaké má sobecký člověk. Největší ego zde mají diktátoři, díky kterým zemřou miliony lidí, ideologie (sekta, církev, politika, byrokracie, obchod, centralismus) stvořilo veliké ego, ego chce být vždy na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy jako svatý Bůh, aby zde mělo moc a bohatství. Následkem musí být konflikty mezi egoisty a mnohdy dojde i na veliké války, v přírodě nejsou války, protože zde nejsou přehrady v řece událostí.
Podívejme se na Nacistický egoismus za druhé světové války, zde vidíme obrovské egoistické přehrady, které násilně přehradili řeku událostí, a tím Satan proměnil tento konzumní svět na pekelný očistec. Pravím vám, nestavte veliké přehrady v řece událostí, vytvoříte tím jenom pekelný očistec, zrušte globálně výhody a jistoty, ať každý má stejnou šanci zde získat to co miluje a potřebuje.
Dejte všem lidem do hlavy GVKB čipy s umělou inteligencí GVKB, tak bude lidské sobecké ego konečně v digitální kleci, a zlý Satan bude na věčné časy, uvržen do moderního digitálního vězení. Díky GVKB čipům v hlavě získáte nesmrtelnost, a budete zde moci konečně existovat jako svatí altruisté, na věčné časy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem