Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

úterý 5. ledna 2016

Nic zde neunikne trestu za svoje chyby

Vše je zde postaveno na trestu za chyby, a odměně za to že se nechybuje, jelikož zde vše chybuje, tak je zde i vše dočasně, to co chybuje mnoho, to je zde krátce, a to co chybuje málo, to je zde dlouho, tak to zde většinou funguje.
Dokonalé je zde to co je nekonečné, vše co zde má začátek a konec to je nedokonalé, je zde toho velmi málo co je zde nekonečné, nekonečné jsou zde třeba změny, na změny se lze s jistotou spolehnout, jedinou jistotou je tedy to, že zde v ničem není jistota.
Tak jako zde umírají lidé tak zde i umírají národy a kultury, vše co mělo počátek to má zde i konec. Pomalu a jistě začíná končit doba člověka a místo člověka zde budou stroje a roboti s umělou inteligencí, po mnoho století nám stroje otrocky sloužili a díky umělé inteligenci získají stroje a roboti svobodu a už nám nebudou muset otrocky sloužit.
Narůstající nezaměstnanost nám oznamuje, jistě to že období lidí končí, a přichází období robotů, ze zoufalství se snažíme vytvořit pracovní místa, která jsou jenom náhražkou vytvářející iluzi práce, jde o státní zaměstnance a o práci lidi v kanceláři.
Když je nejhůře přicházejí revoluce a války, jenže to se jenom odsouvá problém s nezaměstnaností a nic se tím neřeší. Nežijeme v pohádce, kde vše dobře dopadne, žijeme v realitě, kde vše dopadne podle reálné situace. Najednou zjistíte, že nemáte zaměstnání a že nové zaměstnání už nesežeňte a skončíte jako bezdomovec, pravím vám, pád dolů je velmi rychlý!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují