čtvrtek 21. ledna 2016

Lakomost může existovat jenom díky přelidnění

Bůh je nahý a nestydí se za to, jakmile je zde stud za nahotu u těla a u myšlení tak je zde očistec, ve kterém žijí čerti. Bůh zakázal lidem jíst ovoce ze svatého stromu a varoval lidi, že zemřou duševně, pokud budou toto svaté morální ovoce jíst, lidi ale neposlechli boha, protože je svatý ďábel svedl k hříchu a tím získal nad lidmi věčnou moc a tak lidi Bůh vyhnal z duševního ráje, kde se za nahotu nikdo nestydí do svatého morálního očistce, kde se lidi stydí za nahotu těla a nahotu duše.
Problémem je tedy vznik svaté morálky a tím i souzení a trestání těch co myslí a jednají nemorálně, morálka je systém postavený na manipulaci s lidmi ve kterém jsou lidi rozdělení do kast a tříd podle toho jak jsou mocní a bohatí. Morálka vznikla se vznikem přelidnění, kdy jsme museli žít s cizími lidmi a tak jsme se před cizími lidmi začali stydět a tak jsme se oblékali tělesně i duševně do slušných slov.
Příběh o ráji je abstraktním vyjádřením změny existenční situace, do které se člověk dostal, Bůh a Ďábel není živá osoba, vše je o existenčním vztahu mezi lidmi, kdy pro dítě jsou bohem rodiče, co se o dítě starají a tak dítě žije bezstarostně v ráji, ďáblem je zde ten kdo nám konkuruje a díky konkurenci je zde očistec. Pro přírodu je zase bohem slunce, protože je příroda existenčně závislá na světle a teple co je zde díky slunci, aktivita je možná jenom díky zdroji, jakmile zde není zdroj tak zde není ani aktivita, což spatřujeme u přírody v zimě, kdy příroda spí a čeká na jaro.
Tam kde není přelidnění tam není ani morálka a víra, lidi se zde za nahotu těla a myšlení nestydí, a tak pokud zde někdo jedná, jako lakomec je okamžitě za svoje sobecké jednání tvrdě potrestán druhými. Lakomost může existovat jenom díky přelidnění a čím větší je zde míra přelidnění tím větší je zde logicky i lakomost. Podívejme se na mravence zde není lakomost a tak zde není ani problém s nahotou a pokrytectvím, mravenci nezemřeli duševně jako lidi protože nejedli ze svatého stromu zakázané ovoce.
Základem stroje je aby stroj fungoval a lakomost narušuje funkčnost sociálního stroje ve společnosti, všeho je zde dostatek pokud zde nebude v nás a okolo nás lakomost! Jak je možné, že někdo zde sám letí velikým letadlem a tak plýtvá společnými zdroji, jak je možné že někdo má sám pro sebe veliký zámek a tak plýtvá velikými společnými zdroji, atd. nejde o to, že bych záviděl těm, co mají zde bohatství a moc, jde o to, že následkem je nefunkční sociální systém.
Jestliže je někdo lakomý musí zde být okamžitý tvrdý trest za jeho lakomost, lakomost je tím jablkem které bylo na svatém stromě v ráji, jakmile ďábel naučil lidi lakomosti, tak lidi duševně umřeli a stali se z nich lakomci bez charakteru a citu. Podívejte se na elitu jak je lakomá a pochopíte, že to jsou zástupci ďábla a služebníci ďábla a papež v Římě ve Vatikánu nezastupuje tedy Boha, ale zastupuje Ďábla, protože on hlásá lakomost, pokud by zastupoval Boha, hlásal by zakázání lakomosti a postavil by se proti lakomé elitě, ale on lakomé elitě zde otrocky slouží! Ježíš Kristus pravil, že spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se lakomec vzdal svého bohatství a svojí moci!
Nestačí hlásat štědrost, je třeba hlásat že všechny lakomce na celém světě je třeba upálit na hranici, protože jediným skutečným hříchem je zde jenom lakomost, jenže nikdo si dobrovolně nepodřízne vysokou větev na které sedí! 99% lidí na světě to jsou lakomci, je vůbec možné upálit na hranici 99% světového obyvatelstva.
Kde bychom na to vzali tolik dřeva a kdo by dokázal tuto svatou akci technicky realizovat, aby všichni lakomí čerti konečně skončili v pekle kam skutečně patří! Jedna manželka mi řekla, že kdybych jí dal vše, co mám, že je to málo, tehdy jsem pochopil, že je třeba všechny čerty upálit na hranici, jenom nevím jak to technicky realizovat, když je zde na světě tak veliké množství lakomců a tak málo dřeva.
Oblečení jasně signalizuje nakolik je kdo lakomí, čím dražší oblečení na sobě mají lidé tím více jsou i lakomí a tím spíše bychom je měli i upálit na hranici, proto by se mělo zakázat drahé oblečení a lidi by se měli obléci jenom do levného jednoduchého oblečení, aby už oblečení lidi nerozlišovalo na bohaté a chudé. Stejně tak se mohou začít vyrábět velmi levná a jednoduchá auta a ukončí se výroba, drahých luxusních aut pro elitu, tam kde je jakýkoli zbytečný luxus, tam je i očistec pro ty co existují na okraji společnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem