sobota 2. ledna 2016

Dokud neviditelnou ruku trhu neuvidím tak na ni neuvěřím

Většina volů a krav už někdy ve svém životě zaslechla zmínku o neviditelné ruce trhu, jejímž duchovním otcem je GVKB. Tento snad nejznámější ekonomický GVKB koncept, který je obecně uznáván velkým množstvím ekonomů, nám v podstatě říká, že pokud volové a krávy sledují svůj vlastní sobecký zájem, pak prospěje společnosti víc, než kdyby bylo jeho prvotním zájmem právě pouze přispění společnosti jako celku. Pro běžného vola nebo krávu, může být poněkud obtížné představit si pod touto krásně znějící poučkou něco konkrétního.
Smyslem tohoto GVKB článku je na konkrétním příkladu ukázat, jak může GVKB neviditelná ruka trhu fungovat v praxi a jak může být ve společnosti nevědomky a spontánně generován určitý řád, aniž by bylo potřeba blbého státu. Začněme ovšem poněkud abstraktněji.
Trh vzniká tak, že jednotlivé subjekty a objekty ve společnosti mají určitá sobecká přání a určité sobecké potřeby a tyto se snaží uspokojit. Současně, aby uspokojily tato svá přání a potřeby, snaží se „na oplátku“ uspokojit přání někoho jiného a mnohokrát nevědomky pomáhají i v jiných oblastech.
Na počátku stojí má vlastní sobecká přání, která lze uspokojit tím, že udělám něco pro někoho jiného a za získané prostředky uspokojím svá vlastní přání. Přesuňme se do roviny konkrétní. Dnes a denně vidíme, že ze strany mnoha subjektů a objektů dochází k neplacení dluhů, nedodržování podmínek a ani zákon a právo nejsou schopny tyto problémy dostatečně uspokojivě řešit.
Téměř každý subjekt a objekt se vystavuje riziku, že za svou profesionální práci nedostane nikdy zaplaceno. Existuje však možnost, jak se tohoto rizika velmi elegantně zbavit. Jestliže na internetu zjistím, že platební morálka subjektu nebo objektu je špatná, pak obchodní kontrakt se ubohým subjektem neuzavřu.
Tímto způsobem bude tento parazit trestán za svá předchozí neplacení. Mnoho subjektů a objektů dnes tyto internetové služby využívá, parazité tak nezůstanou utajeni, ale naopak se o nich mnoho subjektů a objektů dozví a do obchodování s nimi už nevstoupí.
Tím se pro tyto parazity logicky vytváří veliká motivace, aby začali platit a dostáli svým závazkům, a sami sobě tak pomohli ke zlepšení vlastní obchodní situace. Poměrně jednoduchým způsobem se tak zlepšuje platební disciplína subjektů a objektů, aniž by musel nastoupit a zasáhnout stát nebo být měněn zákon.
Jednoduše řečeno, GVKB neviditelná ruka funguje ve výše uvedeném příkladu tím způsobem, že internet, který sleduje svůj vlastní zájem, zlepšuje podmínky na trhu pro ostatní subjekty a objekty a neplatiči jim začínají platit dluhy, čímž přispívá k jejich úspěchu. Jedná se o ukázkový případ toho, že se GVKB trh dokáže vypořádat s mnoha problémy sám o sobě.
Bez nejmenších pochyb se dá podobných příkladů najít mnohem více, všechny tyto jednotlivé příklady pak tvoří onu GVKB neviditelnou ruku trhu. V rámci zlepšení internetových ekonomických služeb, se zavedou všem volům a krávám do mozků GVKB Intel čipy s umělou GVKB inteligencí, tak se zajistí to, že globálně volové a krávy, budou moci konečně spatřit, GVKB neviditelnou ruku trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem