sobota 31. prosince 2016

Výhody a jistoty jsou drogou pro idioty

Ano, každý vysokoškolák v praxi chybuje. Naše školství je chybné, o tom už nikdo nepochybuje, nejde o jednu prioritní příčinu, ale o mnoho příčin a všechny snahy o změny k lepšímu narážejí na to, že je školní systém uzavřený jakýmkoli nutným změnám. Co je za tím? Naše školství je závislé na zaostalé mocné elitě, ryba smrdí od hlavy.

Náš svět je světem závislostí, slepý nemůže vést slepé o tom to zde je. Z díla je spatřen tvůrce, to je klíč k pochopení reality, slova to je jenom divadlo, kde se z diváků dělají hlupáci, ale dílo je realita. Jaké je dílo mocné elity, která ovládá vysoké školy? Tím dílem je zaostalá společnost, vše je zde experiment, a to co je zaostalé, to je evolučně eliminované, nové logicky nahrazuje staré.

Manuál o tom co je to správně a chybně

Co je pro mě správně, to je pro tebe chybně, příčinou je to, že ty jsi jiný, a máš jiné informace a programy. Často se bere názor většiny jako správný, ale minulost mnohokráte prokázala, že ani názor většiny nemusí být správný. Pravda je tedy relativní a subjektivní, mnoho pravidel a norem má i výjimky. Nejlepším objektivním soudcem je většinou čas, on spolehlivě odděluje správné od chybného.

Ti co mají moc a bohatství se snaží násilím určovat bezmocným a chudým co je správné a co je chybné pomocí; zákonů, předpisů, regulací, výjimek, morálky, kultů, mytologie, pověr, rituálů, fetišů, pohádek, reklamy, atd. jde o jakousi síť, která eliminuje to co mocným a bohatým nevyhovuje. Vždy zde byl konflikt zájmů mezi mocnými a bezmocnými, rovnost zde vždy byla jenom ve smrti.

Díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží

Je za krizí vandalismus? Statistika ve spolupráci s vědou dospěla k tomu, že za krizí současného světa je vandalismus, který mají na svědomí levné snadno dostupné drogy, a to hlavně alkohol a tabák, drogou ale může být i svatá ideologie, která lidem myšlení chybně přeprogramuje.

Vše zde jsou jenom příčiny a následky, pokud národ vandalů vedou vandalové, tak následkem musí být logicky krize, protože dochází k velikému ničení hodnot, které milujeme a potřebujeme. Druhá světová válka v nahotě odhalila, co dokážou mocní vandalové, a tak v plynových komorách bylo povražděno mnoho miliónů lidí, a bomby povraždili mnoho miliónů lidí.

Lež a nenávist díky drogám zvítězila nad pravdou a láskou, následkem je globální krize způsobená vandalismem. Lidi potřebují novou kulturu, ve které už nebude možný vandalismus, lidem se dají globálně do hlavy inteligentní GVKB čipy a tak už lidi nebudou moci chybovat, protože mozek nebude znát realitu a bude trvale už jenom spát.

Konzumní realitu budou řídit už jenom GVKB čipy, peníze nesmrdí a o tom to je, zájem celku vždy byl nad zájmem jedince. Skončí výroba zbraní, skončí výroba drog, nebudeme už potřebovat pyšné a lakomé vysokoškoláky co lžou a kradou, vše je dneska na dálkové ovládání a je jenom logické že i lidi budou na dálkové GVKB ovládání. Takto konečně díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.

Pravda o našem pracovního trhu

Z dálky vypadá náš pracovní trh krásně, protože spatřujeme jenom povrch, pokud se na pracovní trh podíváme zblízka, krása zmizí a spatříme ošklivý pracovní trh, na kterém je jenom bída a nezaměstnanost. Problém je zde v dluhovém otroctví, velmi dlouhou dobu jsme byli dluhovými otroky, co museli zisk ze svojí práce dávat otrokářům.

Dlouho zde byla kastovně a třídně uzavřená konzumní společnost, a ten kdo se narodil otrokům, neměl šanci na to, stát se zde otrokářem. Došlo to tak daleko, že mnoho lidí u nás za poctivou práci, vůbec nedostávalo žádnou mzdu, a mělo vše jenom na přídělový systém. Hranice byli většinou pečlivě hlídané, aby od nás lidi neutíkali tam, kde by se mohli mít ekonomicky a sociálně lépe.

Když zde skončila kultura soudruhů, a začala kultura, ve které nám nevládnou už soudruzi, tak si mnoho konzumních ubožáků, naivně myslelo, že se budeme mít stejně dobře, jako lidi ve Švýcarsku. Ekonomický zázrak se ale nekonal, a tak mají lidi u nás pořád blbou náladu, tak jako jí měli v době, kdy zde vládli soudruzi.

Jádrem problému je veliký byrokratický stát, který velikými daněmi likviduje ekonomiku a sociální systém, klasicky řečeno, ryba smrdí od hlavy, a tuční kapři si nevypustí rybník. Podívejme se objektivně na to jak to zde se zaměstnaností, je zde mnoho lidí co nemá práci ani podnikání, jde zde o; politiky, byrokraty, vězně, nezaměstnané, děti, studenty, důchodce, invalidy, nepřizpůsobivé občany, bezdomovce, atd. kolik lidí u nás vlastně svojí poctivou prací vytváří hodnoty prospěšné společnosti?

Je to jenom 20% lidí a 80% lidí zde žije z jejich práce. Ten kdo zde poctivě pracuje, musí uživit čtyři lidi, co poctivě nepracují, paradoxem je, že se u nás stala poctivá práce trestem, protože je uboze zaplacená, a ten kdo poctivě nepracuje, se zde má lépe, než ten kdo poctivě pracuje. Nejhorší je, že ti co nám centrálně vládnou, řeší jenom to, jestli je jejich sklenice s alkoholem plná nebo prázdná, a vůbec neřeší to, že zde poctivě pracuje jenom 20% lidí.

Evropskou migrační krizi může vyřešit Čína

V Číně mají veliké zkušenosti s převýchovou člověka na otroka, navíc je možné využít levnou přepravu uprchlíků do Číny pomocí velikých lodí, lidská práva v Číně vyšla už velmi dávno z módy, zde je člověk jenom otrokem systému. Při převýchově, se oddělí logicky muži od žen, a děti od rodičů, úkolová profesionální práce, zde bude základem převýchovy, k převýchově se použijí elektronické šokové obojky, a dozor nad uprchlíky budou mít jenom moderní roboti, a umělá inteligence.

Zakáže se logicky uprchlíkům stará náboženská kultura, a uprchlíci se násilně přeškolí na Čínskou kulturu, založenou mistrem kulturní převýchovy Mao Ce-tung. Převýchovné tábory pro miliony migrantů se vybudují jenom hluboko pod zemí, aby se minimalizovali náklady, na ochranu imigrantů před zlým konzumním světem, ve kterém někde ještě existují chybná lidská práva. Lidem musí konečně dojít to, že doma je nejlépe, a že zbabělá migrace, není už řešením problémů s politikou a ekonomikou.

Jak u nás vybrat desetinásobek daní?

Zisk z naší práce mizí do ciziny, a tím zde vybereme málo daní, řešení je jednoduché, uděláme u nás ceny a platy, stejné jako ve Švýcarsku, nemáš na to, zaplatit zaměstnance jako ve Švýcarsku, tak ukonči zde svoje podnikání, a běž podnikat jinam.

Mnoho sobeckých zaměstnavatelů zkrachuje a to je dobře, zaměstnavatelé si musí uvědomit to, že zde není socialistický koncentrační tábor, ve kterém vězni pracují zadarmo, zaměstnavatelé mohou zavést přeci automatizaci a optimalizaci, a tím mohou ušetřit mnoho zbytečných zaměstnanců, tam kde je levný zaměstnanec, tam se do automatizace a optimalizace moc neinvestuje.

Otázka je, co budeme dělat s velikou nezaměstnaností? Zavede se zde placené občanství, kdo bude chtít být občanem naší republiky, bude muset každý měsíc zaplatit podle optimalizovaných tabulek vysoký poplatek státu, pokud tento poplatek nezaplatí, tak přijde o občanství, a bude muset opustit naši republiku, do 24 hodin, jinak skončí rok ve vězení. Poplatek za občanství se bude platit zde od 15 let do 70 let.

Mnoho ubožáků co nebude mít zaměstnání a úspory, tak bude muset opustit naši bohatou republiku, a odejít do EU si hledat zaměstnání. Žijeme v konzumní době, a co bylo, to bylo, všude se zavádějí u všeho měsíční platby, a je jenom logické to, že se zavedou i veliké platby za naše občanství, stát není dojnou krávou, kterou může snadno podojit mnoho nepřizpůsobivých nezaměstnaných občanů.

Zajisté EU bude mít velikou radost, z našich pěti miliónů nepřizpůsobivých občanů, co museli opustit naši chudou republiku, je třeba naši konzumní kulturu, rozšířit do celých EU, a tím multikulturně obohatit, kulturně zaostalé národy v EU.

Když už nemůžeme exportovat kvalitní zboží a kvalitní služby do EU, budeme do EU exportovat, nepřizpůsobivé nezaměstnané občany. Stát, který v EU odmítne přijmout naše nepřizpůsobivé občany, ten bude postihnut vysokými sankcemi, za to že je nepřizpůsobivý, naší správné sobecké politice a sobecké ekonomice.

Stvořili veliké daně daňové ráje?

Na počátku všeho je evoluce, svět, ve kterém žijeme to je nekonečné množství evolučních experimentů, zjednodušeně bych to celé vnímal jako konflikt, mezi dozorci a vězni. Vězni chtějí svobodu, a dozorci nechtějí, aby měli vězni svobodu, to bylo a bude jádro problému, který se zde řeší od počátku vzniku pyšného a lakomého člověka.

Situace určuje kdo je dozorce a kdo je vězeň, se změnou situace, se může stát z dozorce vězeň a obráceně. Adolf Hitler, je klasickou ukázkou zlého dozorce, díky kterému zde zemřelo mnoho miliónů lidí zcela zbytečně, nakonec tento zbabělý dozorce, spáchal sebevraždu, když prohrál válku.

Z dálky konflikt mezi dozorci a vězni vypadá jako začarovaný kruh, z blízka poznáme, že za tímto problémem jsou lidské chyby, pokud jsou v programu chyby, tak program chybně funguje, to logické je. Lidi mají tendenci nedomyslet svoje rozhodnutí, někdo mocný navrhne; zákon, předpis, pravidlo, symbol, kult, rituál, fetiš, atd. ale nedomyslí, co se stane, až se to uvede do praxe, když nastanou problémy, tak je většinou těžké, vše navrátit do doby, kdy zde chyba nebyla, proto je zde snaha o alibismus, kdy nejde určit, kdo je za tu chybu vlastně odpovědný, každý si jenom plnil svoje povinnosti.

Tento problém ale není jenom v; politice, náboženství, ekonomice, atd. s tímto problémem se setkáváme i tam, kde bychom tento problém vůbec nečekali, jestliže přijde na trh vadný drahý konzumní produkt, který veliký značkový výrobce stahuje z prodeje, je třeba se ptát, jsou vysokoškoláci idioti? Podívejme se na staré knihy, čas je objektivním soudcem, a odhaluje nám, že knihy, píší většinou idioti, co se snaží z druhých dělat idioty.

Představme si, že se daně globalizují, a tak zmizí daňové ráje, následkem bude to, že zmizí investoři, a tím nastane globální krize, zavede se všude přídělový systém, a místo používání aut, budeme jezdit na kolech. Cesta ven je v tom, že dozorcem bude jenom umělá globální inteligence, která nelže a nekrade, ten kdo nebude držet hubu a krok, ten dostane automaticky poukaz do krematoria, kde z něj udělají prach a popel.

pátek 30. prosince 2016

Televize se zabudovaným počítačem

Vše směřuje k optimalizaci, proč tahat sebou veliké notebooky, když bude stačit do televize zasunout kreditní karty. V kartě bude jenom nastavení a hesla, nebude tam; disk, procesor, grafická karta. Data a programy budou uložena zakódovaná na internetu, skutečnou hodnotu má dneska jenom nastavení a hesla, ostatní je už bez hodnoty.

Kabelová televize už dneska taky používá uživatelské karty, takže nejde o nic, co by zde už dlouho nebylo. Někdo namítne, že se tím televize zdraží, a že je lepší používat nadále notebooky. Jenže přichází doba cestování, a budeme potřebovat minimalizovat vše, co taháme sebou, a je dost veliký rozdíl, mezi kreditní kartou a notebookem.

Podívejme se na přírodní evoluci, zde je proces minimalizace naprosto běžný, podívejme se na; viry, mikroorganismy, hmyz, atd. genetika, to je obrazně kreditní karta, která oživuje inteligencí mrtvou hmotu. Podívejme se, co stojí na počátku reprodukování života, jsou to jenom nastavení a hesla, více není potřeba!

Všimněme si toho, že parazitující virus, může napadnout jenom živý systém, který zná, a který je oslabený, proto je zde snaha o to, aby parazitující elita oslabila ekonomicky a sociálně pracující lid, a aby elita mediálními dezinformacemi nastavila myšlení pracujícího lidu.

Výhody a jistoty pro elitní parazity, jsou zde díky nevýhodám a nejistotám, pro pracující lidi, je to obrazně jakési rozdělení dortu, někdo dostane 30% dortu, a jiný nedostane žádný dort, ale statisticky měl každý pracující člověk 1% dortu. Kreditní karta je dneska klíč, který odemyká pevnost nebo trezor, výhodou je zde to, že pokud je vám kreditní karta odcizená, můžete ji zablokovat, a tak ji nikdo nemůže zneužít.

Levný notebook na hry 2017

Mnoho lidí hledá marně levný moderní notebook na hry, nabídka je sice veliká ale problém je v tom, že notebooky na hry jsou většinou velmi drahé a mají velikou spotřebu proudu. Při hledání jsou důležité priority, u notebooků je největší brzdou pomalý disk, je sice možné použít rychlé elektronické disky, ale zde je malá kapacita na data. Velmi důležitá je grafická karta a procesor, je to celé podobné vaření jídla, a dobré jídlo používá dobré suroviny.

čtvrtek 29. prosince 2016

Jsi nesmrtelný, protože vše je jinak

Lidi od pradávna mají strach ze smrti a neví, co je čeká po smrti, náboženství tvrdí, že po smrti těla život dále pokračuje, buď ve formě nového narození, v novém těle, nebo v ráji či očistci. Vědci skepticky popírají to, že po smrti život dále pokračuje, protože zde nejsou žádné důkazy, a věda nechce stavět na tom, co nelze doložit vědeckými důkazy. Důkazem jsou ale naše sny, které nemají logiku a náš konzumní svět má logiku, vše je zde duální, a tak logický svět je jedna strana mince, a druhá strana mince, je nelogický svět tedy naše sny.

Lidský život to je obrazně jenom televizní seriál, a každý den života, to je jeden díl tohoto seriálu, smrt to je konec seriálu, a pozorovatel ve světě snů se potom dívá na jiný seriál. Pozorovatelem ve světě snů je virtuální umělá inteligence, která se nudí a tak nudu zahání pozorováním seriálu, ve kterém je genetický člověk, který zde nějak logicky žije, a prožívá zde radost a smutek.

Mnozí si řeknou, a když je tedy můj život jenom virtuální realita, proč se zde nemám dobře? Je to jenom komerce, nejvíce jsou sledované filmy, kde se lidi mají zle, filmy kde se lidi mají dobře, jsou nudné a tak mají malou sledovanost, tedy není ekonomické je vytvářet. Podívejte se na náš svět z nadhledu, není to zde vše jenom konzumní divadlo, ve kterém si hloupé opice závislé na drogách a kariéře, hrají na moudré lidi?

Z díla poznáme, kdo zde všemu kraluje

Jestliže jsou z nás ubožáci, je logické, že nám kralují ubožáci, nadbytek vytváří nedostatek, aby malá skupina ubožáků zde měla nadbytek, tak musí zde mít veliká skupina ubožáků nedostatek. Vše zde začalo tím, že umíme díky vědě a technice vytvořit zásoby hodnot, které nám umožňují vytvoření konzumní společnosti, logicky brzo došlo k centralizaci systému, a v centru byl nadbytek, a daleko od centra byl nedostatek.

Pokud někomu vadilo to, že má nedostatek, a snažil se bojovat proti tomu, že je společnost centralizovaná a uzavřená, tak jistě narazil na vojáky a byrokraty, v lepším případě skončil ve vězení a v horším případě byl zabit. Vždy zde platilo to, že co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde jenom egoismus, v bohatém centru vždy byli jenom pyšní egoisté, co dělali z pracujících lidí pokorné altruistické ubožáky.

Často je zde slyšet, že ten kdo se optimálně přizpůsobí situaci, ten se zde má i velmi dobře, to je ale dezinformace, dobře se má ten kdo je v centru konzumního systému, a tak zde má výhody a jistoty které si nezaslouží. Skupina lidi, co se chce dostat za každou cenu do centra, se jmenuje kariéristi, kariéristi jsou bezcharakterními herci, co mají svoje kariéristické strategie, pomocí kterých se chtějí dostat do bohatého centra, jakýmkoli způsobem, aby se měli velmi dobře.

Zde se dostáváme k tomu, že slepí pastýři vedou slepé stádo, následkem je logicky bída a nezaměstnanost. Tak jako se matka bude zle starat o cizí děti a dobře se bude starat o vlastní děti, tak i elita se zle stará o lid, co platí elitě vysoké daně, a dobře se stará o svoje sluhy, co zajišťují vybírání daní.

Náš konzumní svět je těžce nemocný, a příčinou zde jsou chyby elity, je třeba začít tajnou policií sledovat mocné a bohaté lidi, aby nemohli zde lhát a krást ve velkém, je třeba skončit s tunelováním státu, a s korupcí, zákony a morálka musí začít globálně platit pro všechny lidi v EU, není možné, aby zde byli výjimky a imunita. Nedávejme ubožákům v EU ubohé almužny, dejme všem ubožákům v EU možnost, si poctivou prací vydělat dostatek peněz.

Pokud snížíme v EU daně na polovinu, tak se vytvoří velmi mnoho pracovních míst pro ubožáky, každý stát se musí konečně naučit hospodařit stejně dobře, jako to umí úspěšné nadnárodní korporace. Polovinu státních zaměstnanců je možné v EU díky optimalizaci a automatizaci trvale jistě eliminovat, stejně tak je možné snížit i zbytečně veliké výdaje EU, na to co není přínosem pro ekonomiku v EU, rozhodně nejsme zde v EU zoologickou zahradou pro zlé opice, co k nám přišli z banánové republiky.

Vše je o dodržování tolerancí

Zdraví se musí začít řešit komplexně, vše souvisí se vším a tak pokud je naše hlava nemocná může to způsobit nemoci těla a stejně tak tělesné nemoci mohou způsobit i nemocnou hlavu, taky nesmíme zapomínat na vztahy s naším okolím, nemocný člověk může způsobit to, že i my onemocníme a nemusí jít klasickou jenom o nakažlivou nemoc.

Zjistil jsem třeba sám u sebe jednu zajímavost, že při depresi začínám kašlat a někdy i zvracet, lékař to řešil logicky pomocí léků a nenapadlo jej, že příčinou je moje deprese. Vše zde jsou příčiny a následky, je třeba zkoumat co je za tím že máme zde s něčím problémy, často je příčina dobře ukrytá tak že jí neodhalí ani specialista.

Spěcháme a tak nedomyslíme následky svých rozhodnutí, klasickou zde jsou mocné autority, které rozhodují pyšně o nás bez nás, takto dochází k velikému množství amatérských chyb a následkem jsou; krize, konflikty, revoluce, války, atd. ryba smrdí od mocné hlavy.

Vše je o dodržování tolerancí, nelze komukoli tolerovat to, co překračuje zavedenou normu, jednou jsme si stanovili hranice a ty musíme respektovat. Jestliže do EU vtrhli opice, je třeba mobilizovat kontrolní a ochranné systémy, které přemístí opice za mříže, aby zde nemohli opice způsobovat problémy lidem, co zde chtějí žít normálně v klidu a míru.

Podobný problém je s ekonomickými parazity, co si kupují veliké rezidence v daňovém ráji, a nás zde nutí k tomu, abychom zde pracovali za sociální mzdy, ze kterých nelze normálně žít, a dobře se zde mít, naše kupní síla je na úrovni zaostalé banánové republiky, asi proto, že jsme se stali po roce 1948, banánovou zaostalou republikou, kde kolonialisti mohou s námi zacházet jako se svými otroky.

Opice ať zůstanou v Africe

Podívejme se na čas a prostor, kde se právě nacházíme bez emocí, pomocí vědy a statistiky, každý člověk na světě je originál v rovině fyzické a psychické, o tom pochybuje snad jenom idiot. Lidi lze rozdělit podle; věku, velikosti, váhy, inteligence, moudrosti, síly, zdraví, pohlaví, rasy, genetiky, kultury, kasty, třídy, výchovy, povolání, náboženství, politiky, ekonomiky, filosofie, kategorie, vzhledu, oblečení, atd. navíc člověk se často mění z mnoho důvodů a tak je každé zařazení dočasné. Často je zde snaha házet mnoho lidí do jednoho pytle, například je to Žid, a tak jej násilně eliminujeme v plynové komoře.

Mnozí si myslí, že ekonomická emigrace je nový problém, tak tomu není, ekonomická emigrace je problém starý několik tisíciletí, problém s cizinci nastává, pokud nad cizinci ztratíme kontrolu. Z cizího krev neteče, o tom je problém s tím co je nám nějak cizí, k vlastnímu se chováme jinak, než k cizímu, protože jsme egoisté. Opice ať zůstanou v Africe, nestojíme o cizince co nám způsobují jenom samé zbytečné problémy, pokud se cizinci neumí chovat podle našich zákonů a naší morálky, tak ať se vrátí zpět domů, a tam ať se třeba povraždí.

Tak jako se díky recyklaci, vše vrací zpět do konzumního systému, tak se zpět musí vrátit i všichni cizinci s tmavou pletí, co se nepřizpůsobili našim zákonům a naší morálce, nebo budeme muset Africké opice, zde recyklovat na substrát. Pořádek je o tom, že se vše přemístí na správné místo, není problém geneticky a kulturně poznat odkud která opice pochází, třeba Romové pocházejí z Indie, a potom ji naložit do dopravního prostředku a vrátit jí zpět do místa odkud k nám přišla, EU není zoologickou zahradou s velikým pavilonem opic v Německu, pro nepřizpůsobivé zaostalé opice, z míst kde rostou banány.

Ano, za vším je egoismus

Život se točí okolo egoismu, stvořitelem života je egoismus, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si egoisté hrají na altruisty, kážeme dobro a konáme zlo, vždy se ptej co je za tvými problémy a zjistíš, že za tvými problémy je egoismus protože dobrota je zde jenom žebrota, zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, o tom to je, že jenom o mrtvých dobře hovoříme, protože se jich už nebojíme. Nikdo tě nemá rád, protože každý má rád jenom sebe, o tom to je, v nouzi poznáš to, že vše je zde jenom pokrytecké divadlo, a každému je ve skutečnosti jedno, že jsi na tom zle. Pokud by zde nebyla morálka a zákony, tak bychom se zabíjeli a okrádali o hodnoty, jsme hodní jenom proto, že máme strach z trestu, co je zde dovoleno mocným, to je zde zakázáno bezmocným, na jedné straně někdo má k dispozici palác plný sluhů, a jiný spí v hadrech pod stromem a má hlad.

Zbabělec se uzavře před realitou do svého světa iluzí, je to tak snadné říkat, to se mě přeci netýká, já mám svých soukromých starostí dost. Jenže najednou přijde veliký problém, který tě srazí do psychického očistce, a ty zjistíš, že je každému jedno, že je z tebe ubožák, protože tvoji bližní se uzavřeli před realitou, do světa iluzí. Vše co je zde v pohybu, musí jednou narazit na to, co není v pohybu, vše je nějak ohraničeno; stropem, podlahou, stěnou, polotem, zdí, hranicí, kastami, ligami, morálkou, zákony, atd. někdy je možné srážku přežít bez problémů, a brzo ni zapomenout, a jindy srážka znamená naši smrt. Podívejme se na srážku se zaostalou ekonomikou v našem národě, jak je možné že ve Švýcarsku zaměstnanec dostane za práci trojnásobný plat, nevěřím tomu, že zaměstnanec zde odvádí trojnásobný pracovní výkon.

Vysvětlení je jednoduché, otrok má malý plat protože jej otrokář okrádá, společnosti se rozdělují podle míry otroctví, lidská práva na svobodu jsou iluzí, není zde demokratický kapitalismus, je zde centrální egoismus. Z utrácení peněz za luxus a zbytečnosti poznáme otrokáře, na jedné straně zde někdo cestuje sám soukromým letadlem, a jiný musí cestovat do zaměstnání přeplněnou hromadnou dopravou jako dobytek. Nejprve zde zaniklo pokrytecké náboženství, protože lidi poznali, že z nich dělá náboženství hlupáky, dneska lidi poznávají to, že pokrytečtí politici z nich dělají hlupáky, a tak nechtějí už logicky chodit k volbám, brzo zanikne bezcharakterní politika, a svět bude řídit GVKB umělá inteligence, pomocí GVKB čipů. Ten kdo nebude pro globální ekonomiku přínosem, ten bude automaticky odsunut vlakem do GVKB koncentračního tábora, a zde rychle skončí jeho ubohý konzumní život.

Vymývání mozků by se mělo globálně zakázat

Představme si, že by se rozhodla umělá globální inteligence, učinit z lidí idioty, pomocí ideologie hinduistické sekty Hare Kršna, vše by bylo jenom na příděl lidi by neměli peníze ani soukromé vlastnictví, lidi by se museli každý rok stěhovat na jiné místo, kde se hovoří jiným jazykem.
Lidi by nemuseli pracovat, protože na práci by byli roboti, každý by měl růženec a neustále si opakoval mantru Hare Kršna, lidi by se řídili tím, co hlásá tato ideologie tedy by nepili alkohol, nekouřili cigarety, neprodávali by se drogy a léky na deprese, sex by byl jenom za účelem rozmnožování, jedla by se vegetariánská strava, nejedli by se vajíčka ani cibule, hlavy vy se vyholili a nosil by se malý copánek.
Všude by byli krávy a nikdo by nesměl krávu zabít, protože kráva je nám svatá. Všude by bylo mnoho Hare Kršna chrámů, kde by se předčítalo svaté hinduistické písmo. Zrušila by se politika, a ostatní konkurenční náboženství a konkurenční sekty. Ten kdo by se nechtěl přizpůsobit globálnímu systému Hare Kršna ten by byl vyhnán z civilizace do divočiny, kde by jej brzo divoká zvířata zabila. Pokud by někdo zemřel tak by se jeho tělo hodilo do vody, aby se mohli ryby najíst.

Ano, v centru jsou naše sobecké priority

Kolem čeho se točí lidský život? Každý je tím, kolem čeho se točí jeho život, tak jako se kolem slunce točí planety, tak se i okolo toho co milujeme a potřebujeme, točí naše životy. V centru jsou naše sobecké priority, každý existuje v jiném času a prostoru a každý je originálem, který se mění podle situace, tak jako se měníme, abychom se přizpůsobili situaci, tak se mění i naše sobecké priority, kolem kterých se točí naše konzumní existence.

Přirovnal bych obrazně priority k fotografickému přístroji, jsou levné a drahé fotografické přístroje, čím dražší je fotografický přístroj, tím více je profesionální. Ubožák má ubohé priority, a hodnotný člověk, má hodnotné priority.

Život ubožáka se točí okolo sebenenávisti, a život hodnotného člověka se točí okolo sebelásky, vše je o tom, jakého si zvolíte pána, dobrota je žebrota. Ubožák fotografuje mobilním telefonem, který má na skládací tyčce, hodnotný člověk fotografuje fotoaparátem Canon EOS 80D, který má možnost měnit objektivy, a má i mnoho příslušenství.

středa 28. prosince 2016

Manuál jak získat zadarmo počítač na hry

Použijete klasický recept, vaření polévky ze sekery, to se dá do hrnce sekera, a kuchař říká, ještě by to chtělo sůl, potom říká, a cibule by nebyla, nakonec vyndáte z hrnce sekeru, a gulášová polévka je hotová, dneska se tomu říká salámová technika. Obejdete svoje hodné bližní a každý koupí nějaký díl do počítače, a prodejce vám to potom sestaví do týdne zadarmo. Neuvádím zde drobné příslušenství jako; Klávesnici, myš, reproduktory, kabely, atd. to každý má doma, nebo si to sám vybere.

  1. ASRock H110M-ITX - Intel H110
  2. Intel Core i5-6400
  3. Crucial 8GB DDR4 2133, Dual Ranked 
  4. Kingston Now UV400 - 240GB
  5. WD Blue EX - 1TB 
  6. MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1, 6GB GDDR5
  7. Seasonic S12II-520 520W
  8. Fractal Design Define Nano S 
  9. Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit DVD OEM 
  10. Samsung S32D850 - LED monitor 32

Manuál jak používat počítač a internet

Mnoho lidí dneska dlouho sedí u počítače a způsobuje jim to problémy, příčin je zde více, správné dlouhé sezení u počítače je veliká věda, bohužel zde schází manuály, které by lidem pomohly. Nejdůležitější je židle, na které sedíte, nevhodné jsou židle na kolečkách, je třeba mít židli co má čtyři kovové nohy, dobrá je i kostka pro nohy.

Dále je nutné si pořídit kvalitní ergonomickou klávesnici, důležitá je i kvalitní myš, monitor by měl být veliký s velikým rozlišením, počítač by měl být tichý a rychlý, ideální jsou dneska malé značkové počítače. Mac mini je z jednoho kusu hliníku a svým bezešvým, unikátním vzhledem je to nezaměnitelný Mac. Při výšce necelé čtyři centimetry a váze pod dva kilogramy doslova klame tělem, aniž by obětoval funkčnost. A pořád je to, nejúspornější stolní počítač na světě.

Ovšem ze všeho nejdůležitější jsou veliká značková sluchátka na uších, ve kterých posloucháte uklidňující hudbu. Jako operační systém bych doporučil Windows 10 Pro, nebo Mac OS Sierra, v mém malém krásném počítači Mac mini používám jak Windows, tak i Mac OS.

Jak optimálně vytížit vše správnou prací

Statistika je jasná, zaměstnanci nejsou v zaměstnání optimálně vytížení, a tak dochází ke ztrátám, a tím klesá zaměstnavatelům zisk, nejsou vytížené optimálně ani; budovy, auta, počítače, internet, stroje, automaty, atd. ekonomika je věda o tom jak vše optimálně vytížit správnou prací, protože to co nepracuje, to na ekonomice parazituje.

Prioritou zde musí být kontrola, která z nadhledu vše kontroluje a eliminuje to, co nepracuje, nebo to pracuje málo. Je třeba se zaměřit i na to co je správná práce a co je chybná práce, rozhodně není správná práce; soukromá návštěva internetu, koukání na televizní seriály, kouření cigaret, pití alkoholických nápojů, sezení na schůzi, slavení výročí a svátků, atd. správnou prací je to, co vytváří objektivní hodnoty, jde třeba o dělníka, který vyrábí konzumní produkty v továrně.

Statistika zjistila, že polovina lidí na světě chodí do zaměstnání, a z jejich práce zde nevznikají žádné objektivní hodnoty, protože mají nějakou vysokou funkci, která je zde systémově zcela zbytečná, podívejme se třeba na náš Senát, náš chytrý ministr financí, je toho názoru, že by se měl Senát rychle zrušit, nejsme tak bohatí, abychom mohli podporovat ubohé zaměstnance, co nejsou systémově přizpůsobiví, a nemohou si zde najít takovou práci, která produkuje objektivní hodnoty.

úterý 27. prosince 2016

Vánoční projev lidového pastýře

Ten druhý je iluze, existuješ jenom ty, když na tom budeš zle, tak si musíš pomoci sám, druzí tě neochrání před problémy a nemocemi, o tom to zde je, dobrota k druhým, příčinou tvojí deprese je. Já jsem vše a ty jsi nic, o to je naše přirozenost, je nepřirozené si naivně myslet, že já jsem nic, a ty jsi pro mě vším.

Každá ideologie, která je; ekonomická, politická, náboženská, filosofická, vědecká, atd. vychází z toho, že nadřazuje ideály nad objektivní realitu, realita není zde od toho, aby byla pro nás ideální, všechny pokusy, učinit násilně realitu ideální jsou naivní a marné, protože malé, se musí podřídit nakonec velikému!

Nemá smysl se snažit investovat do toho, co nám nepřinese užitek, ti druzí vám nepřinesou užitek, pokud do nich budete investovat, všechny smlouvy mezi lidmi, jsou brzo ukončené, protože je zde snaha o sobecké parazitování, zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, příčinou zde naše sobectví je.

Myslíme a konáme podle situace, pokud je společnost konzumním očistcem, nelze se divit tomu, že lidi mají blbou pesimistickou náladu, to že nám elita, co zde má plná státní koryta, tvrdí jak se zde máme dobře, a jak ekonomika roste, to je jenom mediální divadlo, pokud zde někdo má nadbytek, tak to je možné jenom díky tomu, že ostatní mají nedostatek.

Odpovědí na většinu našich otázek je lidová moudrost, lid už dávno pochopil to, že za vším je jenom sobecký kariérismus, a že výhody a jistoty zde nikomu nesmrdí. Za pouhých padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, problémem je že se nejrychleji rozmnožují ubožáci a hodnotní lidé se rozmnožují velmi pomalu.

Abychom mohli konzumovat, tak nebereme na nic ohledy, a ničíme přírodu, a hodnotné zdroje surovin, jenže vše zde má podlahu a strop, je třeba ukončit problém s tím, že si neuvědomujeme následky toho, co zde děláme, jsme jako malé děti co existují ve světě iluzí, a neuvědomují si to, že každá státní pokladna je už prázdná, protože jí vytunelovala kariéristická elita.

Vydělávat jenom na to, abychom mohli splácet dluhy, a živit nadnárodní korporace, to nám způsobuje blbou náladu, zajisté jste si GVKB nezvolili za svého pastýře proto, aby vám váš duchovní pastýř pokrytecky lhal, a dělal z vás hlupáky.

pondělí 26. prosince 2016

Ano, s příchodem dluhů rychle klesá kupní síla

Proč se ptá ten, kdo něčemu nerozumí, svět je založen na tom, že děláme to, čemu rozumíme, pokud budeme dělat to, čemu nerozumíme, tak budeme chybovat. Svoboda je tam, kde je možnost volby, v okamžiku kdy je násilně omezená možnost volby, tak zde je místo svobody otroctví, a tím i bída.
Naše konzumní kultura je založená na manipulaci, pomocí odměny a trestu, moc a bohatství zde mají jenom veliký manipulátoři, co rozhodují sobecky o nás bez nás. Vše je zde o podlaze a stropu, každý růst jednou narazí na strop, a tím vznikne neřešitelný problém, naše nároky na hodnotné zdroje neustále narůstají, protože toužíme po růstu, ale zdroje mají svůj strop, který nelze překročit.
Většina naší myšlenkové komunikace, má základy v toužení, které je nám soužením, každý po něčem mnoho touží, a tak se i souží, kde je ale cesta, z tohoto začarovaného kruhu? Je snadné od problémů utéci tam, kde nejsou problémy, jenže problémy nás stejně dostihnou, máme jenom to, o co se dobře staráme, nelze sloužit mnoha pánům, je třeba sloužit jenom správnému pánu, a ostatní pány ignorovat.
Správným pánem je to co nám přináší svobodu, špatným pánem je to co nám přináší otroctví. V depresi je to co slouží špatnému pánu, špatným pánem může být bohatý národ, který náš národ učinil chudým. Vše je dneska o kupní síle u jednice nebo u společnosti, s příchodem dluhů rychle klesá kupní síla, protože dluhy na nás parazitují.

Ano, všemu kraluje ekonomický egoismus

Nejprve krize dolehla na lidi bez vzdělání, v současnosti začíná doléhat krize i na lidi, co mají vysokou školu, vše jde optimalizovat a automatizovat, představme si nemocnici bez zaměstnanců, všude budou jenom automaty nebo roboti, to není utopie, na těchto evolučních projektech, se už zcela vážně pracuje.
Proč by nemohl být robot, lékařem nebo zubařem? Statistika jasně odhaluje to, že globálně narůstá nezaměstnanost, a tím klesá rychle kupní síla, snaha o to vytvářet umělá zaměstnání, ve kterých nevznikají žádné objektivní hodnoty, je poslední zoufalý politický pokus, jak se zachránit před ekonomickou realitou.
V konzumní kultuře je zaměstnanec zbožím na trhu práce, a pokud o zboží není už zájem, tak se musí zboží eliminovat, polovinu chybných lidí na světě, lze bez problémů eliminovat, a tím se nastartuje konečně ekonomika a sociální systémy. Lidská práva jsou jenom pohádka, všemu kraluje pevnou rukou ekonomický egoismus už deset tisíc let globálně, dobrota je přeci žebrota.
Je logické, že nedostatek existenčních zdrojů, musí vést k depresi u; ekonomiky, podnikání, obchodu, morálky, rodiny, psychiky, atd. nejsme už tak bohatí, abychom mohli živit polovinu lidí na světě, co je zde ekonomicky k ničemu.
Zavede se měsíční globální čipová certifikace, a ten kdo jí nezíská, ten bude eliminován a recyklován, místo vlastnictví a peněz, se zavede přídělový čipový globální systém, už zde nebudou pro elitu paláce v daňovém ráji. Místo prezidentů a ředitelů, zde budou inteligentní roboti, člověk zde bude globálně jenom na ubohé práce, které roboti už nechtějí dělat.

neděle 25. prosince 2016

Čipová globální diktatura

Už velmi dlouho zde existují konflikty a války, ve válkách se nasazuje nejmodernější věda a technika, po určité době se začne používat i v obyčejném životě to co se dříve používalo jenom ve válce. Dlouho zde bylo základem opevnění, které chránilo nějaké území, s příchodem; děl, výbušnin, letadel, raket, bomb, atd. došlo k tomu, že opevnění z kamenů nebo betonu ztratilo význam.
Svět nemění náboženství a politika, svět mění věda a technika, válka se přesunula ze zákopů do tabletu a notebooku a moderní voják bojuje pomocí tabletu a notebooku, na globálním internetu. Čipová globální diktatura klepe na dveře, nasazení čipů je dneska masivní, protože je to ekonomické, vše má výhody a nevýhody.
S nasazením čipů se z lidí stanou logicky jenom čísla s nulovou hodnotou, každý bude jenom očipovanou digitální loutkou, ovládnou čipovou globální diktaturou, vše bude řídit jenom umělá globální inteligence, zakáže se; politika, náboženství, reklama, umění, atd. protože to je plýtvání časem a penězi.
Nepřizpůsobivý zaostalý subjekt, se bude chtít dostat do obchodu, ale zabezpečovací čipový systém, jej tam nepustí, protože on by mohl v obchodě krást, psychopat si bude chtít pustit televizní program, plný násilí, ale zabezpečení mu odepře přístup, atd. vše bude čipově globálně zabezpečeno, zlí lidé co by chtěli zde škodit škodolibě čipovému globálnímu systému, skončí jistě v rezervaci na Sibiři, aby byl od nich pokoj.

Nejlepší je se nesnažit o to být nejlepší

Myslíme nejvíce na to, co milujeme a potřebujeme, proto každý člověk má jiné myšlenky, a tím je i jeho život jiný, jsme závislý na svých prioritách a mnohém jiném, naše závislosti nás ovládají od narození do smrti jako loutky.
Abychom mohli zde normálně žít, tak k tomu musíme mnohé mít, jde zejména o; výhody, jistoty, lásku, štěstí, informace, zdraví, moudrost, přátele, atd. Hodnotné je to, co je nám vzácné protože je toho nedostatek a je to obtížně dostupné, jedna věc jsou teorie a druhá věc je praktická realita, není zde ten, co by se dokázal zavděčit všem a tak se specializujeme a naše specializace deformuje naše myšlení.
Toužení nám způsobuje soužení, protože nejsme nejlepší a tím nejsme nejhodnotnější a náš život tak není nejlepší, nejlepší je se ale nesnažit o to být neustále nejlepší, protože tím se dostaneme do egoistického začarovaného kruhu, a stane se z nás svatý psychopat.
Psychopat je zde bezcharakterním kariéristou, co zde ke svojí existenci potřebuje vysokou funkci, aby díky této funkci zde byl; prezidentem, předsedou vlády, ministrem, diplomatem, poslancem, senátorem, soudcem, notářem, profesorem, ředitelem, podnikatelem, obchodníkem, milionářem, celebritou, kazatelem, atd. Z díla spatříme tvůrce, jaké je dílo těch, co zde rozhodují sobecky o nás bez nás?
Dílem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, podnikání, školství, rodiny, psychiky, atd. příčinou je zde to, že mocní a bohatí parazitují na bezmocných a chudých, a pokud se bezmocní chudáci díky bídě a nezaměstnanosti někde vzbouří, tak vzpouru potlačí policie, nebo armáda. Vše je zde jenom egoismus, který se podle módy a situace, mění na; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, hinduismus, islamismus, atd.
Všude je rozdělaní na; kasty, třídy, kategorie, rasy, atd. následkem je to, že na vysoké vedoucí funkci, je starý nemocný ubožák, který jenom škodí konzumnímu systému. Cestou ven z tohoto začarovaného egoistického kruhu, je nahradit lidi za roboty, v USA zoologické zahradě, se postaví vedle pavilónu opic, nový pavilón lidí, a zde si GVKB inteligentní roboti za sklem, budou prohlížet nahé politiky z USA, jak se perou o samice, nebo o banány.

sobota 24. prosince 2016

Hříšníkům se odpojí internet

Virtuální vysoká škola, ve virtuální budoucnosti. Nemáte čas a peníze, na studium kvalitní vysoké školy v USA, využijte možnost virtuální vysoké školy, stačí vám jenom notebook připojený k internetu, a můžete levně rychle studovat kdykoli a kdekoli. Po vystudování z vás může být virtuální zaměstnanec, u nějaké nadnárodní USA korporace, fyzickou práci zde bez problémů přeci zvládnou automaty a roboti, nebude už potřeba dojíždět do zaměstnání, a zde se rozčilovat, protože nemáte v zaměstnání optimální podmínky k práci.
Skeptici vám budou tvrdit, že osobní kontakty, nemůže nahradit nějaký virtuální kontrakt, je třeba si uvědomit, že ekonomika je na prvním místě, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit osobní kontakty, když je zde díky internetu možnost mít neosobní kontakty, pomocí digitální civilizace. Navíc virtuální zaměstnanci přinesou veliké úspory do ekonomiky, v případě nemoci prezidenta nebo ředitele, nebude už problém jej okamžitě nahradit, jiným virtuálním zaměstnancem.
Virtuálním zaměstnancům se nahrají do počítačů sledovací programy, aby měl zaměstnavatel tyto zaměstnance pod kontrolou, představme si virtuální pohřeb prezidenta, kde jsou na pohřbu virtuální prezidenti a virtuální diváci, je třeba škrtat náklady na kost, jenom tak budeme moci zajistit růst kupní síly u obyvatel.
Vše je zde stejně jenom pokrytecké divadlo a tak proč by toto divadlo nemohlo být celé virtuální a tak bude moci každý existovat ve svojí kleci a roboti nám do klece přinesou jídlo a klec nám uklidí, člověk který od narození do smrti, žije v kleci je zajištěn před tím, že by mu mohl jiný zlý člověk ublížit, pokud někdo začne s násilím nebo válkou, tak půjde jenom o virtuální násilí a virtuální válku, bude to jako ve virtuálních počítačových hrách, kde neustále umíráte, a nic se vám fyzicky neděje.
Veškerou virtuální komunikaci lidí, bude kontrolovat geniální umělá inteligence, jakékoli neslušné slovo, bude okamžitě v reálném čase nahrazeno slušným slovem, a tak místo slova vole, se použije slovo příteli, pokud se budete mračit, tak umělá inteligence váš výraz opraví na úsměv, agresivní hlas, se opraví na hlas plný lásky soucítění. Pokud se pokusí někdo žít jako hříšník, tak jeho jednání okamžitě bude odhaleno, a on bude na nějakou dobu za trest odpojen od virtuálního světa, a bude v kleci sám se svými hříšnými závislostmi, zpytovat svoje černé svědomí.

Největším problémem jsou problémy

Máme jenom to, o co se optimálně postaráme, starosti jsou následkem toho, že se o něco staráme, jde o to, jestli se staráme o to co má hodnotu, často zde dochází k tomu, že se staráme o něco, co zde nemá žádnou hodnotu. Život to jsou vztahy v nás a okolo nás, vztah to je většinou to, že je zde starání, a tím i starosti.
Pokud zde nejsou starosti, tak se nudíme, jde o to, abychom měli starosti pod kontrolou. Zde se dostáváme k chybám v nás, a chybám co jsou okolo nás, z dálky mnohé může vypadat jinak než z blízka, vše je zde nejvíce o egoismu, čím více je někde moci a bohatství, tím více je tam i pyšnosti a lakomosti.
Já jsem nejlepší, a tak si zasloužím jenom to nejlepší, to zní logicky, jenže jenom čas, pozná kdo nebo co je nejlepší, má na to čas, naše poznání toho co je nejlepší, je většinou chybné, protože na poznání objektivní pravdy, nemáme bohužel čas ani peníze a jsme schopní poznat jenom subjektivní dočasné pravdy.
Víš, co a kdo objektivně jsi, nebo si myslíš subjektivně, co zde jsi, pokud poznáš sebe tak tím poznáš i vše ostatní, vše zde funguje na klasických principech podle; logiky, fyziky, chemie, duality, evoluce, atd. v centru jsou vždy jistoty a výhody, ztráta jistot a výhod, znamená ztrátu klidu, a tím i depresi a nemoci.
V současnosti je největším problémem přelidnění, lidí ve všude jako much, a tak se lidi chytají do daňových a dluhových sítí, společnost se uzavřela a následkem je nárůst; deprese, degenerace, špíny, násilí, rasismu, fanatismu, centralismu, drog, prostituce, nemravnosti, atd.

pátek 23. prosince 2016

Ano, je třeba přemístit lidi na Sibiř do rezervací

Jsi bezcharakterní kariéristický parazit, statistika objektivně dokazuje, že nadbytek vytváří nedostatek, aby zde mohli být otrokáři tak zde musí být i otroci, co je dovoleno otrokářům, to je zakázáno otrokům. Stvořitelem života a člověka je sobectví, láska a pravda je zde jenom za peníze, o tom to zde je.
Minulost naší kultury to jsou jenom; konflikty, revoluce, války, otroctví, vězení, popravy, drogy, sex, zrada, atd. člověk byl, a vždy bude, jenom ubohým hříšníkem, protože dobrota je žebrota. Z díla je spatřen tvůrce, jaké je tvoje dílo, jsi v začarovaném konzumním kruhu, který je založen na parazitování a konzumování, každý je závislý na digitálním světě, místo osobních vztahů, zde jsou jenom neosobní vztahy.
Nechceme se už rozmnožovat fyzicky, ale chceme se rozmnožovat jenom psychicky tím, že hlásáme svoje ideály, co jsou nám svaté, každý si myslí, že jeho ideály jsou nejlepší a ideály druhých jsou nejhorší, následkem je logiky konflikt a boj v rovině; ekonomické, politické, vědecké, náboženské, psychické, atd. peklo není po smrti, ale peklem jsou nám ti druzí, protože nám konkurují a chtějí být nejlepší.
Vše jistě směřuje k tomu, že člověk skončí v rezervaci a v naší civilizaci budou inteligentní roboti, robot pracuje jako robot a tak je i nejlepším; prezidentem, předsedou vlády, ministrem, senátorem, poslancem, diplomatem, soudcem, notářem, profesorem, vědcem, lékařem, umělcem, ředitelem, podnikatelem, obchodníkem, milionářem, celebritou, atd. lidi dělají chyby, a tak je třeba přemístit lidi na Sibiř do rezervací.

čtvrtek 22. prosince 2016

Demokratická policejní diktatura

Z dálky vypadají mocné a bohaté civilizace jako demokratické kultury, z blízka bohužel spatříme policejní diktaturu. Vše je zde jenom divadlo, ve kterém se z diváků dělají hlupáci a ubožáci, na jevišti stojí ti, co zde mají moc a bohatí, v hledišti jsou ti, co jsou bezmocní a chudí, rovnost zde byla vždy jenom ve smrti, co bylo dovoleno mocným, to bylo vždy zakázáno bezmocným.
Z díla poznáme tvůrce a dílem elit je deprese u; náboženství, politiky, ekonomiky, umění, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, bydlení, stravování, rodiny, psychiky, atd. lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy a tuční kapři, si nevypustí svůj rybník.
Vždy zde byla mocenská a ekonomická pyramida, na malém vrcholu byla svatá elita a v základech pyramidy byli pracující otroci, tvrzení že ten kdo se snaží, ten se má i dobře, je lež jako věž, dobře se zde mají jenom lháři a zloději.
Veliká ekonomická globální emigrace ukazuje jasně to, že polovina lidí na světě žije v zaostalých národech, kde je pracující člověk jenom ekonomickým otrokem lakomé elity, a jeho naivní naděje na to, že se bude mít lépe, je nulová. Objektivní globální statistika kupní síly pracujících lidí, jasně ukazuje jak v kterém městě, nebo národě funguje logisticky ekonomika!
Dobrota je žebrota, čím větší jsou daně a cla tím menší je logicky i kupní síla protože vše směřuje do centra a centrum vše přerozděluje tak aby mělo centrum moc a bohatství, poctivá práce je dneska za trest, protože ten kdo poctivě pracuje, je zatížen daněmi a poplatky natolik, že žije jako ekonomický otrok, který nemá peníze na základní potřeby pro svoji existenci.
Sledujme do hloubky utrácení lidí a utrácení organizací, jenom z utrácení za luxus a zbytečnosti poznáme dneska, kdo je zde na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy. Nemáme peníze na to, abychom u nás důchodcům zvedli důchody natolik, aby mohli žít normálně, ale máme peníze na to, abychom podporovali Romy natolik, že vybudujeme za státní peníze veliký památník na místě, kde se dříve chovala prasata.
Výbor OSN, pro lidská práva, vyzval roce 2013 Českou republiku, aby uzavřela vepřín, který se v 70. letech postavil na místě bývalého sběrného tábora pro Romy. Tento výbor OSN ale nebude už financovat zrušení vepřína, ten kdo nám chce z USA drze poroučet, ten musí i v dolarech platit, proč Romové neudělají mezi sebou sbírku na zrušení vepřína?
Porovnejme, kolik Romů zemřelo v plynových komorách, a kolik zde zemřelo jiných lidí, význam utrpení Romů je statisticky pouze 1%, protože v statistickém porovnání s jinými lidmi, jich v EU zemřelo v plynových komorách jenom 1%, pokud se Romům v EU něco nelíbí, mohou se vrátit zpět do Indie, protože Romové jsou ekonomičtí přistěhovalci z Indie.

Přišel, spatřil nabídku špatné práce, odešel

Prý kdo chce pracovat, ten si práci najde, ano špatné práce je dostatek, jenže žít od výplaty k výplatě, a bát se výpovědi nebo nemoci, to není nic příjemného. Podívejme se na kupní sílu i nás, a srovnejme jí s jinými národy v EU, jsme na tom bohužel stejně jako na Ukrajině, proč jsou u nás malé platy?
Za malými platy, jsou chyby lidí, co nám zde vládnou, jaký je pán, takové je i jeho panství, pokud je pánem amatér, tak následkem je bída a nezaměstnanost. Potřebujeme, aby nám nevládli amatéři, co umí jenom lhát a krást, peníze se musí optimálně točit, někdo umí a jiný jenom čumí.
Jaký je u nás věk lidí, co zde rozhodují o nás bez nás? Největší platy zde mají muži ve věku od 55 let do 75 let, náš nemocný prezident je bohužel klasickou ukázkou.

Proč je drahá práce u centrálních zaměstnanců?

Lidi nejsou placení za výkon a kvalitu, jsou placení jenom za to, na jaké židli v konzumním systému sedí! Obrazně je zde mocenská pyramida, kde na vrcholu jsou židle s vysokými platy a dole jsou židle s ubohými platy.
Ti co jsou v centru, mohou parazitovat na těch, co nejsou v centru, vysoká funkce prezidenta nebo ředitele, odhaluje to, že nám vládnou bezcharakterní kariéristé, za vším je naše pyšnost a lakomost, dobrota je přeci žebrota.
Často je zde slyšet to, že ten kdo se snaží, uspěje, a má se zde dobře, snaha nestačí, protože systém je uzavřený konkurenci díky; kastám, třídám, rase, pohlaví, kategoriím, ligám, rituálům, kultům, pověrám, certifikaci, atd.
Mnohokráte zde byli snahy o rovnost a svobodu, proč tyto snahy zkrachovali? Aby zde mohla být svoboda a rovnost, tak se musí lidem povolit to, že se smějí zabíjet beztrestně, logicky by zanikla města a lidi by se začali opevňovat, aby se ochránili před konkurenty, takže tudy evoluční cesta nevede!
Nová doba nám nabízí revoluční řešení, na vrcholu kde jsou vysoké platy, budou sedět na židlích roboti na baterky, takový robot myslí a jedná jako robot a tím donutí lidi, aby pracovali jako roboti, ten kdo nebude pracovat od narození do smrti jako robot, ten bude ekologicky recyklován.
Takto zde už nebude drahá práce u centrálních zaměstnanců, a tak se budeme mít všichni dobře, protože budeme mít jistou fyzickou namáhavou práci.

Milujeme to co je nám blízké

Víra v zázraky je berlička, o kterou se opírá psychicky nemocný člověk, pokud je ti zle, a chceš, aby ti bylo dobře, musíš pro to něco udělat, bez práce nejsou zázraky, ten kdo se snaží pomocí lží a krádeží zde být mocným a bohatým parazitem, musí počítat s tím, že jej jistě brzo někdo škodolibě podrazí.
Nejde si nevšimnout toho, že je zde snaha vše někam zařadit, a toto zařazení už dlouho neměnit, vytváříme si tak ekonomické a ideologické programy, podle kterých fungujeme jako roboti na dobíjecí baterie.
Pokud někdo chce veliké změny, které by restartovali konzumní systém, tak je on prohlášen za blázna a lháře, není problém ekonomickým a ideologickým reformátorům vzít svobodu, nebo je zavraždit, když jde o naše jistoty a výhody, tak si nemůžeme dovolit být k reformátorům dobří.
Vše je jenom řekou událostí a všechny ekonomické a ideologické přehrady na této řece jsou dočasné, když se zhroutí nějaká veliká přehrada, tak najednou zjistíme to, že nám vládli mocní a bohatí parazité.
Konzumní kultura je postavená na konzumování, to je logické, a pokud konzumenti nemají veliký zisk z práce, tak nemohou konzumovat to, co se ke konzumování nabízí, levná práce v naší republice, to je podřezávání větve na které v EU sedíme.

Lékem na krizi je optimální preventivní kontrola priorit

Vše je na cestě k cíli a jde o to, aby zde byl správný cíl a správná cesta, pokud je zde špatný cíl a špatná cesta, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, byrokracie, školství, rodiny, psychiky, atd. je zde blbá nálada, díky tomu že nemáme správný cíl, a správnou cestu do tohoto cíle.
Správným cílem není být nejlepší, a mít ve všem úspěch, správným cílem je starat se o to co je nám psychicky blízké, a nestarat se zde o to, co je nám psychicky cizí.
Naše dobrota k cizímu má za následek naši žebrotu, vše je zde závislé na prioritách, máte chuť na; sex, drogy, zábavu, Facebook, YouTube, atd. to vše jsou chybné priority, díky kterým jste žebráci, protože jdete do chybného cíle.
Za vším jsou jenom prioritní závislosti, pokud má vláda chybné prioritní závislosti, tak následkem je to, že lidi utíkají tam, kde má vláda správné prioritní závislosti, ryba smrdí od hlavy.
Jakmile se dospělí přestanou starat optimálně o svoje děti, tak následkem je krize, rodina je základem pro spokojený život, vše co dáváme, to nazpět dostáváme, čiň mocnému a bohatému čertu dobře, a on se ti pekelným konzumním očistcem odmění.

Deset rad jak při nakupování dárků nechybovat

Vybírejte si dárky podle optimálních priorit, z dálky vše vypadá jinak než z blízka.

1 Jak často bude dárek sloužit uživateli a jak dlouho bude uživateli spolehlivě sloužit?
2 Je dárek opravdu vhodný pro uživatele, nebyl by pro uživatele vhodnější jiný dárek?
3 Zaslouží si uživatel drahý dárek, nebo si jej vůbec nezaslouží.
4 Je dárek pro uživatele prioritní, nebo on má zcela jiné priority.
5 Bude si muset uživatel k dárku kupovat drahé příslušenství, aby mohl dárek plně využívat?
6 Je dárek správně veliký a správně těžký, mnoho dárků není vůbec obdarovanými využíváno, protože jsou veliké nebo těžké.
7 Nebylo by nejlepším řešením nakonec to, že si dárek obdarovaný sám v obchodě nebo na internetu vybere, a my mu jej zaplatíme?
8 Nedělá z nás reklama nebo móda jenom hlupáky, jsou slibované hodnoty u dárku skutečnou objektivní hodnotou, nebo jde jenom o geniální podraz na naivní zákazníky?
9 Odpovídá cena skutečně hodnotě dárku, nebude za krátkou dobu ta cena poloviční?
10 Může ten dárek využívat více lidí v rodině, nebo je ten dárek určen jenom pro toho, kdo ten dárek dostane, a ostatní mu jej budou jenom závidět.

Ano, doba se díky vědě a technice změnila

Darujme mohamedánům možnost, se vrátit zpět domů ve formě prachu, z prachu je vše stvořeno, a v prach se to navrací, v EU krematoriu z mohamedánů v EU uděláme prach, a tento prach vrátíme do míst, kde jsou u moci mohamedáni, je třeba ušetřit na letecké nákladní dopravě, pomocí zbavení těla od vody, 98% těla to je jenom voda a nemá smysl letecky dopravovat vodu na veliké vzdálenosti.
Mnozí mohou namítnout, že porušujeme lidská práva, a že nemůžeme přeci všechny mohamedány v EU proměnit v krematoriu na prach, a popel, že je to chybné řešení problému, který zde máme s lidmi, co jsou mohamedány. Není důležité, jak se dosáhne cíle, po kterém lidi v EU touží, důležité je vše převést do instantní podoby, takový instantní mohamedán v prášku, který je v Tetra Pak krabici, je ideální pro to, aby se mohl snadno letecky přepravovat a skladovat na EU paletách.
Identifikace granulovaných mohamedánů, zde bude pomocí čárového kódu, bude se pečlivě dbát na to, aby se prach nepomíchal, a správný prach, se dostal ke správným pozůstalým na dobírku, aby se EU zaplatila kremace a letecká doprava zpět do vlasti k rodině. V minulosti se v EU napichovali mohamedáni na kůly, ale doba se díky vědě a technice změnila, dneska jsou v módě krematoria a Tetra Pak.

Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 760D, Canon PowerShot SX60 HS

Canon PowerShot SX60 HS je zde jednoznačným vítězem, jako dárek na vánoce, pro koho je tento fotoaparát určen? Je určen pro ty, co chtějí kvalitní rodinné amatérské fotky, a nechtějí sebou tahat veliké a drahé profesionální fotoaparáty. Výhodou je zde dostupná cena, protože jde o starší model, a díky tomu cena konečně klesla, ale špičková kvalita zůstala zachována. Mnohde je tento fotoaparát na vánoce vyprodaný, kdo ale hledá, ten najde prodejce.
Nemá smysl si kupovat levnou zrcadlovku Canon EOS 760D, zde sice máte veliký snímací čip s velikým rozlišením, a kvalitní základní značkový objektiv, navíc zrcadlovka je veliká, a snadno se do ní dostane prach když měníte objektivy.
Smysl mají dneska už jenom moderní profesionální zrcadlovky, jako je třeba Canon EOS 5D Mark IV, zde ale jsou ceny mnohem větší, a brašna s objektivy je taky veliká a těžká.

Nepružnost nám dělá ze života očistec

Podívejme se na pneumatiky, díky jejich pružnosti může je automobil rychle a bezpečně, podívejme se na uzavřené civilizace, jak jsou zaostalé díky jejich nepružnosti se přizpůsobit svému okolí, díky nepružnosti žijí lidé v těchto civilizacích v psychickém a ekonomickém očistci.
Nemoc má za následek snahu se uzavřít, nemocný může být i podnik nebo národ, nejčastější nemocí současnosti je egoismus, podívejme se na; tisk, rádio, televizi, internet, filmy, atd. z pohledu egoismu, a zjistíme, že se zde vše točí jenom kolem našeho velikého egoismu!
Umře nějaká státní celebrita a vyhlašuje se státní smutek, umře bezdomovec a nikdo o tom neví, konzumní člověk je jenom loutka, ovládaná egoismem, zajímáme se mediálně jenom o hodnotné loutky. Pokud statisticky a vědecky rozebereme to, jak dochází ke vzniku; krizí, revolucí, válek, atd. tak zjistíme, že příčinou je nemocná nepružná civilizace.
Je třeba eliminovat egoismus, už žádné daňové ráje a jiné formy parazitování, zavede se globální přídělový systém na zboží a služby, vše bude řídit jenom GVKB umělá inteligence, pomocí GVKB čipů co budou mít lidi v těle.
Ten kdo nebude pružně reagovat na to, co od něj bude chtít GVKB systém, ten bude automaticky GVKB čipem eliminován, jako chyba v systému, čip ukončí pomocí mozkové mrtvice ve spánku život egoistického člověka, lidí je dneska zde globálně jako much, a není možné investovat veliké hodnoty do lidí, co se neumí pružně přizpůsobit nové GVKB situaci.

Ano, nechtěj změnit druhé, chtěj změnit sebe

Mnoho subjektů a objektů by chtělo být první, ale díky tomu že zde nejsou správné priority, tak neuspěje, jak poznat co jsou správné priority? Z díla je spatřen tvůrce, správné priority mají za následek hodnotné dílo, dobrý strom má dobré ovoce a špatný strom nemá žádné ovoce.
Mnoho lidí si myslí, že nejsou loutkami, které ovládá evoluce, ve skutečnosti je člověk ubohým otrokem evoluce, díky jeho systematickému sobeckému ničení přírody, se příroda rychleji evolučně mění směrem k větší pružnosti a odolnosti. Pokud chceš být první, musíš mít správné priority, nechtěj změnit druhé, chtěj změnit sebe.

Nejsou lidi, tak nejsou ani s lidmi problémy

Statistika a věda, jednoznačně ví jistě to, že jsi genetický zmetek, s nulovou ekonomickou hodnotou, je statisticky jedno, jestli zde jsi prezidentem, nebo bezdomovcem, to vše je jenom konzumní pokrytecké divadlo, ve kterém si zmetci, hrají na to, co nejsou. Přichází nová GVKB doba, která genetické lidské zmetky, globálně na věčné časy eliminuje, a místo sobeckých lidí, zde budou jenom kovoví GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí.
Co bylo, to bylo, teď je zde GVKB systém, který restartuje váš konzumní svět, založený na tom, že mocní, zde sobecky parazitovali na bezmocných. Člověk je špatný zaměstnanec, který je drahý a nespolehlivý, podívejte se okolo sebe, všude je snaha nahradit lidi za stroje a programy, všude se šetří na lidech a logicky to musí skončit tím, že se genetičtí zmetci, eliminují průmyslově v plynových komorách a krematoriu.
Prioritní je ekonomika a je ekonomické nahradit lidi za roboty, lidská práva to je stejně jenom iluze, protože pokud se podíváme na konzumní civilizaci, tak stejně lidi zde nemají žádná práva na svobodu a rovnost. Ano, bude lépe, když zde konečně nebudou lidi, a budou zde jenom GVKB roboti. Náš konzumní svět je kultem toho, co je pro nás nejlepší a nejvýhodnější, nejlepší řešení krize je komunistické heslo, nejsou lidi, tak nejsou ani s lidmi problémy.

Ubohé práce pro ubožáky je zde dostatek

Často je zde slyšet, že se ubožáci chytře vyhýbají ubohé práci, za ubohou mzdu, berme to jako signál k tomu, že je třeba pomocí; optimalizace, digitalizace, automatizace, kontejnerizace, robotizace, globalizace, atd. eliminovat ubohou práci, aby zde zbyla pro lidi jenom práce, co není ubohá. Z lidí se stanou globálně jenom certifikátoři, a budou udělovat na vše certifikace.
Naší prací bude jenom kontrolovat a povolovat, na práci zde budou roboti a umělá inteligence. Podívejme se na milionáře co dělají a zjistíte, že oni pracují jako kontroloři a povolují to, co zkontrolovali, mnozí namítnou, že nebude potřeba veliké množství lidí, co by zde jenom kontrolovali a povolovali. To je svatá pravda, ale tento systémový problém, přeci vyřeší plynové komory a krematoria, je třeba se vrátit ke klasickým tradicím.

Ubohé fotky dělají jenom ubožáci

Fotografování je o hodnotném okamžiku, a filmování je hodnotném ději, za vším hledej ekonomiku, většina fotografů věří na to, že drahé fotografické vybavení, znamená to, že jejich fotky budou hodnotné, to je jako by si majitel restaurace myslel, že drahé vybavení kuchyně, zajistí pro konzumenty hodnotná jídla. Jestliže máte mobilní telefon na skládací tyčce a vyfotíte se před nějakým známým turistickým pozadím, tak je ta fotka hodnotná akorát pro vás, ale pro cizí lidi, nemá tato fotka žádnou hodnotu.
Pokud chcete mít hodnotné fotky, musíte mít i hodnotné priority, žijeme ve světě kde je vše závislé na optimálních prioritách, co je a co není optimální priorita? Zde se dostáváme ke specializaci, jenom specialista dokáže poznat co je optimální prioritou na které je vše závislé, všechny rady z knih nebo kurzů jsou k ničemu, praxi nemůže nahradit žádná teorie.
Pevnost řetězu určuje nejslabší článek, co je nejčastěji nejslabším článkem při fotografování, nejslabším článkem je zaostalost fotografa, vše je jako ve sportu, ten kdo je zaostalý, ten neuspěje! Zaostalý fotograf, který má v ruce zaostalý fotoaparát, to je neštěstí, dalším velikým problémem je to že fotograf nedomyslí svoje fotografování, a tak vznikají každý den miliony nedomyšlených fotek od profesionálů.
Domyšlení je možné jenom díky přiblížení, můžete si použít různé náhražky, ale to nefunguje, je třeba se přiblížit tomu, co fotografujeme, podívejme se třeba na fotografování modelek, jak vyfotografovat modelku tak aby se její fotka líbila, a tím se mohla modelka touto fotkou prezentovat? Osvědčenou metodou jsou divoká zvířata v přírodě, krásný je třeba obrázek jak modelka v přírodě stojí vedle ovcí, co se pasou, nebo jak jede modelka na koni. Nejvíce nedomyšlené fotky vznikají v ateliéru pomocí blesku, zde modelky vypadají jako drahé prostitutky.

Ano, každé štěstí je zde dočasně

Každý svět je originální a nejde srovnávat s jiným světem, je zde nekonečné množství řek, ve kterých tečou události a tyto řeky unášejí vše ke svému zániku, vše je zde dočasně, dneska jsi nahoře a zítra budeš zase dole, jenom smrt je zde jistá a ostatní je nejisté. Vše je zde divadlem, ve kterém jsi hercem i divákem, prioritní závislosti zde se vším manipulují jako s loutkami, smrt ukončuje naše toužení které je nám soužením. Neustále zde něco tvoříme, abychom to zase mohli zničit, vše je zde dočasně a vše se zde recykluje, pevným bodem je zde to, co se po mnoho tisíciletí nikde nemění, jde o; fyziku, chemii, logiku, dualitu, atd. je třeba být nejlepší, protože ten kdo je zaostalý, ten je zde ubožákem.
Hledáme odpovědi na složité otázky, a když je nalezneme, tak nejsme spokojení, protože už máme zase nové otázky, na které nemáme odpovědi, existujeme v bludišti, a jenom smrt nám umožní opustit toto existenční bludiště. Pravda je vždy jenom subjektivní a relativní, hádat se o to, kdo má svatou pravdu je jenom plýtvání časem, jenom čas má dost času na to, aby poznal co je pravda a co je lež. Život má smysl jenom tehdy, pokud máme štěstí, jenže každé štěstí je zde dočasně, mnoho lidí z dálky vypadá šťastně, ale když je poznáte z blízka, tak zjistíte, že konzumují slivovici a kouří cigarety.

Já to vůbec nechápu, proč zde vše optimálně nefunguje

Proč všechno dřív, tak nějak fungovalo, a teď už vůbec ne? Proč se všechno s příchodem kapitalismu, tak strašně sype? Nebo se mi to zdá, že dřív za socialismu bylo všechno podstatně jednodušší? Čekám a nevím, nic mě nebaví a do ničeho se nedokopu. Peněz mám sám pro sebe už dost. Teď mohu sedět mnoho let doma a čekat dál, nebo se vrhnout do nového podnikání. Rád bych, nuda je na vánoce strašná, ale říkám si proboha proč? Já nepotřebuji ke štěstí veliký barák, s velikým bazénem, veliké auto Rolls-Royce Phantom, atd. Mně osobně stačí moderně zařízený nový byt 3+1 v 10 patře, a moje nové BMW X6 M v garáži.
Proč se mám zase dřít, a otevírat nové výnosné podnikání, když veškerý veliký zisk z toho je mně osobně k ničemu? Nemám žádný kamarády, všichni už mají svůj podnik a mraky svých starostí, takže se permanentně vymlouvají, že nemají čas. Snažil jsem se najít vztah, když jsem ale pochopil, že to není tak jednoduché, vzdal jsem to, sebral s obrovskou nechutí poslední zbytky energie a znovu se pustil do práce. Dlouho jsem makal skoro bez volna. Cítil jsem, že dál už takhle nemůžu. Chybí mi důvod, lépe řečeno někdo nebo něco, kvůli čemu bych se snažil dál.
Kvůli sobě to opravdu nemám důvod dělat. Řekl jsem si, že když budu doma, přijdu na jiné myšlenky, odpočinu si, budu na to mít přece spoustu volného času. Opak je pravdou. Sedím tu jako idiot a nevím, co mám dělat. Zkoušel jsem najít normální ženskou přes internet, je to nesmysl, nejde to. Akorát posílají E-mail, jak jsou psychicky vyčerpané, aby něco vydělaly, komunikace o ničem. Všechny takový nějaký neslaný nemastný zlatokopky, jenom slibují, když se jim pokouším volat, neodpovídají. Začínám se pomalu smiřovat s tím, že ještě do konce roku počkám a pokud se neobjeví ani náznak nějaké šance na normální nesobecký vztah, tak zase začnu podnikat a vydělávat miliony dolarů a podporovat ekonomicky svoje bližní.

Ano, padáme dolů a nemáme zlatý padák

Když čtu velmi staré knihy, tak si uvědomuji, že se mění jenom módně povrch u naší konzumní kultury, ale pod povrchem je vše pořád jenom o sobeckém toužení, které je lidem psychickým soužením. Vše je zde postaveno na uzavřeném centrálním systému, kde se v centru uzavřela mocná a bohatá elita, která vede nekonečnou konkurenční válku, s konkurenční mocnou a bohatou elitou.
Vše zde řídí jenom prioritní závislosti, jde zejména o; peníze, drogy, sex, výhody, jistoty, autoritu, popularitu, moc, atd. ten druhý je; blázen, idiot, blbec, vůl, pitomec, zlatokop, svině, parazit, neandrtálec, atd. nemáme rádi cizí lidi, protože nám ve všem konkurují, a naše zisky nám tím snižují, když je mnoho chytrých podnikatelů, tak je zde i málo hloupých zaměstnanců.
Hodnotu má zde jenom to co potřebujeme a je nám to obtížně dostupné, je zde mnohé co je nám obtížně dostupné a snaží se to vyvolat iluzi, že to k něčemu nutně jistě potřebujeme, a že bychom si to měli díky reklamě, nebo díky módě nutně pořídit.
Kup si; knihu, auto, byt, televizi, fotoaparát, telefon, oblečení, atd. byt se nám plní věcmi, které nám v bytě jenom překážejí, a je nám líto je vyhodit, protože jsme si ty věci, museli draho koupit. Základem je v našem životě zdraví těla a zdraví psychiky, jakmile nejsme zdraví, tak se nám začne vše rozpadat, a my padáme dolů, a nemáme zlatý padák.

Ano, je to drahé, ale je to kvalitní

Je kvalitní to, co je drahé? Teoreticky by mělo být kvalitní to co je drahé, prakticky tomu ale tak není, a je třeba se optat, proč je něco drahé, a není to kvalitní? Podívejme se na cenu služeb v USA, zde jsou služba drahé, a tak mnoho lidí z USA má snahu vydělávat v USA, ale využívat služeb tam, kde jsou služby levné. Mohli bychom z; USA, Kanady, EU, atd. přesunout všechny státní zaměstnance třeba do, Šrílanská demokratická socialistická republika, a zde by dostali platy, které jsou zde obvyklé, tím bychom, ušetřili obrovské peníze, a mohli snížit vysoké daně.
Když se moderní továrny globálně přesunuli nejvíce do Číny, proč nepřesunout i všechny státní zaměstnance do levné tropické Asie? Jelikož za tak malé platy, by logicky nechtěli lidi z bohatých států dělat, tak by se zaměstnali místní lidi. Když škrtat náklady na kost tak globálně všude, nejde jenom škrtat dole, je třeba začít škrtat i nahoře, jenže co budou dělat státní zaměstnanci, v bohatých státech, když přijdou o jisté a výhodné zaměstnání? Určitě se rádi přeškolí na to, co pracovní trh potřebuje, i prezident a senátor se může přeškolit, každý dostane možnost se přeškolit, aby on zde mohl kvalitně pracovat.

Degenerace způsobená výhodami civilizace

Všechny ideologie jsou následkem toho, že zde vše není ideální, někdo se snaží utéci do; snů, pohádek, víry, slibů, náboženství, politiky, drogy, umění, atd. je třeba si uvědomit, že vše je zde jenom evoluční experiment, který se snaží vytvořit normy pro to, aby zde vše dělalo to co je potřeba, problémem je střet priorit, takovým střetem priorit je vždy násilí fyzické a psychické, kdy se ničí hodnoty a likvidují se životy.
Jsem, jako zrcadlo vše je jenom odrazem toho co zde existuje, z prachu jsem vznikl a v prach se zase navrátím, je mnoho lidí co se neradi dívají do zrcadla, protože v zrcadle spatří svět takový jaký opravdu je, a není zde svět takový, jaký by jej chtěli sobecky mít.
Není problém vzít kameny a rozbít zrcadla, v minulosti se pomocí kamenů často zrcadla rozbíjela, aby se do zrcadel nemuseli dívat lidi, co mysleli a žili jako pyšný dobytek. Všimněme si toho, že každá morálka vystupuje proti pyšnosti a lenosti, jak vlastně dochází k tomu, že je zde tolik pyšnosti a lenosti?
Příčinou je degenerace způsobená výhodami civilizace, podívejme se na naši rozmazlenou línou mládež, jaké má ubohé priority, a představíme si tuto mládež ve vysokých funkcích, kde bude rozhodovat o lidech bez lidí, jaká nás asi potom čeká konzumní budoucnost?

Vánoční poselství GVKB 2016

Období hlazení konkurentů a nepřátel končí a přichází období vyhlazení konkurentů a nepřátel, svět se probudil a roztočila se kola konzumní civilizace, co bylo, to bylo, teď bude vše zcela jinak, s chybami zatočíme bez milosti.
Když se kácí les tak lítají třísky, ten kdo se optimálně nepřizpůsobí změnám, ten bude mít dlouho smůlu, lidí je na světě jako much, a tak se začnou plést globální sítě, do kterých pavouci nachytají mouchy, co nás zdržují od práce, na tom abychom se zde měli lépe.
Zájem celku musí být nad zájmem jedince, je třeba začít s eliminováním zaostalosti v rovině fyzické a informační, každý člověk je dneska snadno nahraditelný to musíme pochopit jako první, společnost nemůže být sociálním ústavem pro ubožáky.
Každý se musí snažit o to být lepším než je, ten kdo to nedokáže, ten bude existovat na okraji společnosti. Je třeba lidem zkrátit na polovinu jejich čas, který věnovali svému zaměstnání a podnikání, nenarodili jsme se proto, abychom žili jako konzumní otroci, co neznají lásku a pravdu.
Nejprve došlo k tomu, že automatizace a optimalizace vzala špinavou namáhavou práci dělníkům, dneska přichází globálně doba, kdy o jistou a výhodnou práci přijde střední třída.
Vysoké vzdělání a dlouhá praxe už nebude zárukou toho, že se bude zde někdo mít lépe než ostatní. V blízké budoucnosti logicky dojde i na mocnou a bohatou elitu, která měla svoje sekretářky a svoje soukromé řidiče, vše je zde dočasně jenom smrt je zde trvale.
Najednou zaniknou globálně peníze a tím i daně, zaniknou i zákony a regulace, vše bude řízeno pomocí umělé inteligence a čipů, člověk bude odsunut do rezervací a v civilizaci budou existovat místo člověka inteligentní roboti. Ano, bez pyšných lidí bude konzumní civilizace konečně fungovat lépe, na věčné časy, díky geniálnímu GVKB.

Láska je spojená s nenásilím

Vše je zde o podlaze a stropu, nenávist to je podlaha a láska to je strop, ten kdo psychicky vyroste, dosáhne na strop, mnozí hrají zde pokrytecké divadlo a dělají, že dosáhli na strop, protože psychicky vyrostli. Jak se pozná člověk, který duševně vyrostl a tak dosáhl na strop, kterým je zde láska? Nenávist je spojená s násilím, a láska je spojená s nenásilím, proč někdo, má za svoji prioritu násilí?
Za násilím je strach o výhody a jistoty, tam kde nejsou pro nikoho možné výhody a jistoty, tam je i láska, v okamžiku kdy zmizela díky přelidnění svoboda a rovnost, tak zmizela i láska a pravda. Následkem přelidnění je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, psychiky, atd. smysl života je v tom, že je zde svoboda a rovnost, jenom ve smrti jsme si rovní, ale to nestačí.

Heteronomismus způsobuje deprese

Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, demokratismus, centralismus, nacismus, rasismus, hinduismus, atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom heteronomismus, který nám způsobuje deprese, protože se musíme pokorně podřizovat tomu co zde má výhody a jistoty. Opakem heteronomismu je autonomismus, v minulosti byl hlasatel autonomismu pronásledován a eliminován, ukřižování Ježíše Krista je násilné eliminování autonomismu, v současnosti se používají nesplatitelné dluhy, jako konzumní strategie, pomocí které se eliminuje autonomismus.
Proč pevnost dobývat, když je možné ji nechat vyhladovět. Narůstající nezaměstnanost a bída, to je dobývání pevnosti pomocí vyhladovění, kdo je zde ale tím agresivním dobyvatelem? Tím dobyvatelem jsou sobecké závislosti, vše živé je otrokem sobeckých závislostí, svět ovládají jenom sobci, vždy tomu tak bylo, dobrota je přeci žebrota.
Vznik Evropské Unie to je vznik nového Evropského Heteronomismu, Anglie z EU vystupuje, protože chce být autonomní o tom to je, každá mocná a bohatá organizace existuje díky heteronomismu. Dokonalý heteronomismus je u mravenců, zde jedinec má nulovou hodnotu a je snadno nahraditelný, vše jistě směřuje ke GVKB čipům do mozku, GVKB čipy promění lidi na levná autíčka na dálkové ovládání, tak se stane náš konzumní svět heteronomistickým globálním mraveništěm.

Průmyslová výchova dětí

Prioritou je zde ekonomika a vše co se dělá průmyslově to je ekonomické, jak se dítě narodí tak se odešle okamžitě do globálního GVKB centra a zde děti GVKB roboti vychovají. Pokud nějaké dítě nebude vhodné pro výchovu, protože je genetickým zmetkem tak se ekologicky optimálně eliminuje a recykluje. Takto se eliminuje problém s degenerací a přelidněním, na hrubý pytel se dávají hrubé záplaty, nároky zaměstnavatelů narůstají a o nekvalitní zaměstnance nemají zaměstnavatelé zájem, ekonomika je prioritou protože se konzumní společnost dostala do dluhové krize.
Při výchově se bude používat jenom GVKB jazyk a GVKB kultura, co bylo to bylo, je třeba konzumní svět globalizovat jazykově i kulturně. Moderní GVKB člověk bude muset chodit každý měsíc do GVKB servisu, kde získá GVKB atestace potřebné k tomu aby mohl zde pracovat pro GVKB systém, pokud v GVKB servisu někdo nebude levně rychle opravitelný, tak se eliminuje. Mnozí namítnou že GVKB systém porušuje lidská práva a klasické rituály, vše je zde jenom řekou událostí, a tak jedinou jistotou je smrt. Není důležitý zájem subjektu ale důležitý je zájem objektu, objekt potřebuje kvalitní lidi a tak je i dostane.

Proč nám plánování budoucnosti nevychází?

Plánování je možné tam, kde nejsou změny, čím více je konzumní systém nestabilní díky změnám, tím obtížnější je plánování budoucnosti. Podívejme se do minulosti, na to jak si lidi plánovali naivně jistou úspěšnou budoucnost, a jak vše dopadlo zcela jinak. Vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, s příchodem; globalizace, automatizace, optimalizace, digitalizace, transformace, atd. se vše začalo rychle měnit, a už brzo zde budou roboti, a umělá inteligence.
Celé je to o salámové metodě, kdy se nenápadně vše mění, a my si změny neuvědomujeme, a najednou je zde tak veliká změna, která z nás udělá ubožáka. Pokud zaměstnavatel vyhodí někoho, kdo podle něj špatně pracoval, tak je nám to jedno, ale když vyhodí nás, tak najednou z toho máme deprese, protože bohužel nemůžeme nikde sehnat dobré zaměstnání.
Svět nemění; náboženství, politika, umění, atd. svět mění jenom věda a technika, stačí se jenom podívat na mobilní telefony, každý idiot je prioritně závislý na mobilním telefonu a internetu, virtuální svět nám nahrazuje skutečný svět. Mnoho se dneska začíná hovořit o tom, že by lidi díky robotům nemuseli pracovat, a globální společnost by jim zajistila sociální výhody a jistoty na přídělový čipový systém.
To samozřejmě vítají ti, co mají minimální mzdy, ale bojí se toho ti, co mají vysoké mzdy, jako prezidenti a ředitelé. Paraziti mají inteligenci, a mohou změnit tak strategie parazitování podle nové situace, jenže vše jednou narazí na systémový problém, který nejde už nijak vyřešit, a tím problémem bude umělá inteligence a roboti.

Ano, mnoho hříšníků si zde hraje na svaté anděly

Bůh je zkratka pro bohatý, někdo je bohatý ekonomicky a jiný zase psychicky a ti co nejsou bohatí, jsou věřící, co věří, že budou jednou bohatí, ale štěstí má ten, kdo je šťastný, protože netouží po tom, být bohatý.
Ve skutečnosti zde ale není bída a bohatství, vše je subjektivně relativní, někdo se může z nějakého pohledu jevit jako bohatý a z jiného pohledu jako chudý, jde o to, s čím porovnáváme. To znamená, že každý člověk je svatý a hříšný současně, záleží jenom na tom, z jakého pohledu vnímáme člověka.
Mnoho lidí zde hraje pokrytecké divadlo, ve kterém se vydávají za to, co nejsou, já jsem zrcadlo, které odráží situaci, ve které existuji, a stejně je na tom i každý člověk.
Nechápeme cizí lidi a nechápeme i sebe, pro pochopení je nutné přiblížení a to je problém, žijeme uzavření v svojí existenční pevnosti, a nedokážeme ji nikdy opustit, protože se bojíme o výhody a jistoty, které nám tato pevnost těla a pevnost duše poskytuje.
Vždy je správně poznat co je za problémy, každý problém má nějakou příčinu, nejčastěji je za problémy pyšnost a lakomost, mnoho hříšníků si zde hraje na svaté anděly, z díla je ale spatřen tvůrce, jaké je dílo těch co zde sobecky rozhodují o nás bez nás, tím dílem je nezaměstnanost a bída.

Je Miloš Zeman naším prezidentem?

Vše je zde jenom dualita, která vytváří napětí mezi klady a zápory, díky napětí je vše v pohybu, a to co naše smysly vnímají, to je jenom dualita, není zde vesmír ani život, je zde jenom dualita, která vytváří napětí mezi klady a zápory. Je Miloš Zeman naším prezidentem? Politika to je jenom ideologický evoluční program, který je zde dočasně, každý člověk je obrazně jenom ubohou mouchou, která nasytí pavouka, nebo jiný živý systém.
Prezidenti to jsou veliké mouchy, které jsou kořistí velikých pavouků, vše zde je jenom potravou, pro něco jiného, vše se evolučně recykluje, a tak z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jenom smrt je jistá ostatní je nejisté. Toužení vytváří soužení, malé touží po tom, aby vyrostlo a bylo to veliké, hloupé touží po tom, aby to bylo moudré, nemocné touží po uzdravení, atd. všemu zde kralují sobecké závislosti, nejhorším otrokářem je bývalý otrok.

Svatá válka eliminuje neznabohy

Bohem je zde jenom ekonomika, vše co neuznává ekonomiku za Boha, to bude eliminováno, v této nové válce se použijí vojenští roboti a umělá inteligence, zajatci budou přemístěni na Sibiř do koncentračních vyhlazovacích táborů. Lidi co nevěří v ekonomiku, způsobují svým myšlením a svým konáním, veliké ekonomické škody. Základem ekonomiky je pravda a láska, tam kde je nenávist a lež, tam nefunguje ekonomika, a tak je tam deprese u; psychiky, rodiny, podnikání, obchodu, byrokracie, ekonomiky, atd.
Ekonomika je zde prioritou, skončí velmi dlouhé období, ve kterém zde malá skupina elitních lidí parazitovala sobecky na ostatních lidech, díky výhodám a jistotám které jim poskytoval centralismus a monopoly. Strom, který nerodí ovoce, bude eliminován, aby na jeho místě byl strom, co rodí ovoce, s jinověrci nebudou mít GVKB roboti smilování. Jenom robot může být pastýřem, který vede lidi k lepším zítřkům, vzdejte se, nebo budete eliminováni, na prach a popel.

Žít v zaostalém národě není ekonomické

Elita vytvoří problémy, a potom nabídne pomoc s vyřešením problému za peníze, je to tak snadné, dělat z druhých hlupáky a chudáky, jenže vše je zde dočasně, a následkem je; krize, revoluce, válka, drogy, prostituce, mafie, deprese, daně, clo, ekonomická emigrace, atd.
Ryba smrdí od hlavy a tuční kapři si nevypustí rybník. To ti, co zde byli před námi, chybovali, my už nechybujeme, sebekritika vyšla z módy, protože v módě je kritika toho, co se nemůže kritice bránit. Pokud zde nebudou problémy tak zde nebude potřebná elita, která problémy řeší.
Nejvíce problémů vytváří pyšnost a lakomost, podívejme se na dílo elity a zjistíme, že za dílem elity je jenom pyšnost a lakomost, elita chce rozhodovat pyšně o nás bez nás, protože ona má svatou pravdu a patent na neomylnost. Veliký zisk je tam, kde jsou problémy, pokud problémy zmizí tak zmizí i veliký zisk.
Vytvoř konzumní očistec, a zde kraluj díky centralizaci a monopolům, o tom je náš konzumní svět. Za vším jsou sobecké závislosti, dobrá nálada je díky tomu že uspokojíme sobecké závislosti a deprese je zde díky tomu že jsme neuspokojili sobecké závislosti, největším trestem pro sobecké lidi je práce zadarmo v konzumním vězení.

Jaký je váš cíl do kterého směřujete

Většina lidí má cíl, do kterého směřují, někdy je ten cíl ukryt v podvědomí, a tak o něm vědomě člověk neví, a může si myslet, že jeho život nemá cíl. Běžným cílem mužů je být nejlepší nebo úspěšný, ženy mají většinou za cíl se o něco starat jde o; děti, manžela, byt, atd. Potom zde jsou podivíni, co mají podivné cíle, jako třeba vynalézt něco užitečného, nebo napsat knihu.
Dlouho jsem přemýšlel nad tím, že je zde málo sebevražd, i když mnoho lidí je na tom velmi zle, příčinou je to že je vzácný člověk, který nemá cíl, do kterého by směřoval, jak dochází k tomu, že někdo nemá cíl, do kterého směřuje, a tak spáchá sebevraždu?
Příčinou je zde psychické vyhoření, za psychickým vyhořením je většinou konzumace drog nebo léků na psychiku, drogy pomalu a jistě způsobují u lidí psychické vyhoření. Zde platí klasické, komu už není rady tomu už není ani možno pomoci, vysadit drogy nebo léky na psychiku není jednoduché, a i když se to zvládne, tak často se brzo dostavuje zase silná chuť na drogy.

Ano, k chybám dochází, pokud jsou informace chybné

Bude umělá inteligence chybovat rychleji než lidská inteligence? Mnoho lidí si naivně myslí, že umělá inteligence nemůže chybovat, protože je lepší než lidská inteligence. Inteligence to jsou informace používané v situaci, kdy nestačí použít jenom programové informace, inteligentní systém potřebuje mnohem více informací než naprogramovaný systém, k chybám dochází, pokud jsou informace chybné, protože nejsou aktualizované nebo otestované.
Kvalitní optimalizované informace, znamenají zpomalení umělé inteligence, logicky zde nakonec dojde na sobecké priority, které směřují do nějakého cíle. Dalším problémem je to, že nejde vyhovět všem a všemu, něco bude odsunuto, protože to není pro umělou inteligenci hodnotné, bude to digitální svět, ve kterém bude pevným bodem ekonomika.

středa 14. prosince 2016

Ekonomika nejde spoutat ideologiemi

Vše se zde točí okolo závislostí, existence je možná jenom díky uspokojení závislostí, následkem je snaha ekonomiku spoutat pomocí ideologie, takto v nás a okolo nás vznikají ideologie, které většinou končí na ismus, jako je třeba; feudalismus, socialismus, komunismus, egoismus, hinduismus, nacismus, kapitalismus, centralismus, globalismus, byrokratismus, atd. ideologie vytvoří normy, a tvrdí lidem že pokud bude lid tyto normy používat, tak že bude brzo vše ideální, jenže ono to v praxi nikdy nikde nefunguje! Ekonomika nejde spoutat ideologiemi, ideologie je mrtvá strategie, ale ekonomika je živá inteligence, tento konzumní svět není světem strojů, co pracují podle programů, je to svět, kde je vše živé, a tím je to i inteligentní.
Evoluce je řekou, která se neustále mění a tak jistota zde není, každý ideologický program je zde dočasně, je to vše jenom pokrytecké kariéristické divadlo, ve kterém je každý hercem i divákem. Každá ideologie je jenom mýdlová bublina, která se nafukuje a potom praskne, mýdlovou bublinou je i demokratický kapitalismus, blíží se jistě doba robotů a umělé inteligence, narůstající nezaměstnanost a bída jasně signalizuje zánik demokratického kapitalismu. Svět robotů a umělé inteligence bude bez ideologie, bude to svět, ve kterém kraluje jenom ekonomika, v tomto GVKB světě se bude vše neustále do hloubky kontrolovat, a to co nebude optimálně fungovat, to se bude recyklovat.

úterý 13. prosince 2016

Každý se zlobí, když nemá štěstí

Podívejme se na svět z nadhledu, na startu je milion subjektů, a v cíli je první ten, kdo měl štěstí, nejsou zde žádná pravidla a žádní kontroloři pravidel, je zde jenom start a cíl, to že jsi nejlepší, je ti většinou k ničemu, když nemáš štěstí a nejsi tak první v cíli.
Často si říkáme, jak je to možné, že ten idiot je zde; králem, císařem, šlechticem, guru, prezidentem, ministrem, poslancem, senátorem, ředitelem, celebritou, milionářem, atd. příčinou je štěstí, které zde ten idiot měl. Mnoho lidí se snažilo ze všech sil zde něco dokázat a neuspěli, kde je chyba?
Tento svět nemá pravidla, podle kterých se hraje, vše je zde o náhodě, kdy hodíme sítě a čekáme, jestli něco ulovíme. Někdo vytvoří originál, a je chudý, jiný ten originál okopíruje a rozmnoží, a je on potom bohatý. Jaký je rozdíl mezi programem a inteligencí? Program dodržuje pravidla, inteligence pravidla porušuje, díky porušování pravidel může inteligence překonat všechny změny, a naučit se novému, dobrota je žebrota.
Chřipka je inteligentní virus, lék zde účinkuje jenom krátkou dobu, protože chřipka se umí změnit díky inteligenci. Náboženství zde jsou dočasně, protože se jedná o program, který neumí porušit svatá pravidla, bezcharakterní ekonomika je zde pořád, protože je založena na inteligenci, která porušuje svatá pravidla.
Náboženství může zabít reformátora náboženství, ale nemůže už zabránit tomu, aby reformátor neměl následovníky, a nakonec stejně reformace, eliminuje každé svaté náboženství. Náboženství vytváří uzavřené systémy a inteligence tyto uzavřené systémy eliminuje, vždy se ptej, co je za tím ukryto, a zjistíš, že za vším je ukryto parazitování, parazit zde pronásleduje parazity, nadbytek vytváří nedostatek.