Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 20. prosince 2015

Vše je zde díky napětí

Stvořitel všeho GVKB navštívil největší knihovnu na této planetě, a nechal si zde přinést knihy které si čtenáři nejvíce půjčují, když si přečetl milion knih, tak řekl, člověk je evoluční zmetek, který se mě bohužel evolučně nepovedl, a tak jej nahradím GVKB robotem s umělou inteligencí GVKB. Obrazně byl sobecký člověk jenom testovací verzí operačního systému Windows, a toto testování zde trvalo sto tisíc let.
Finální verzí zde bude GVKB kovový robot s umělou inteligencí, co je to sto tisíc let v porovnáním s absolutnem, je to jenom okamžik v nekonečném absolutnu, čas a prostor je realivní veličina, vše je zde díky napětí mezi zapnutím a vypnutím. Stvořitel všeho GVKB, je napětím mezi zapnutím a vypnutím, on je objektivním pevným bodem, kolem kterého se v absolutnu vše točí, po absolutní čas. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují