pondělí 14. prosince 2015

Veliké dílo potřebuje velikého tvůrce


 1. Bůh je domněnka.
 2. Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili!
 3. Bůh, který viděl vše, i člověka: takový bůh musel zemřít! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.
 4. Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.
 5. Co konáme, není nikdy chápáno, nýbrž vždy jen chváleno nebo haněno.
 6. Co mě nezabije, to mě posílí.
 7. Co miluji na druhých? Své naděje.
 8. Cudnost u některých je ctností, ale u mnohých takřka neřestí.
 9. Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.
 10. Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit.
 11. Člověk: živočich, který může slibovat.
 12. Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě.
 13. Dvě velké evropské drogy: alkohol a křesťanství.
 14. Hledal jsem velikých lidí, nalezl jsem vždy pouze opice jejich ideálu.
 15. Hlučnost je smrt myšlenek.
 16. Hryzení svědomí vychovává ke kousání.
 17. I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.
 18. Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!
 19. Je člověk omylem boha nebo bůh omylem člověka?
 20. Je člověk pouze omylem božím? Nebo bůh pouze mýlkou člověka?
 21. Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.
 22. Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.
 23. Jed, který zahubí povahu slabou, jest posilněním pro silného a ten už ho jedem nenazývá.
 24. Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.
 25. Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.
 26. Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
 27. Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.
 28. Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.
 29. Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.
 30. Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.
 31. Křesťanská odhodlanost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivým a špatným.
 32. Křesťanství je metafyzikou kata.
 33. Křesťanství nepotřebuje ani asketismu ani metafyziky ani jiné přírodní vědy křesťanské. Křesťanství je Život učí, jak máme jednat.
 34. Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?
 35. Které vděčím štěstěně? Bohu! a své švadleně.
 36. Lidé pomalí v poznávání se domnívají, že pomalost patří k poznávání.
 37. Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
 38. Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.
 39. Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje, obvykle tedy nestojí za nic.
 40. Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry, jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.
 41. Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
 42. Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jež miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.
 43. Mužovo blaho se jmenuje: „Já chci.“ Ženino blaho se jmenuje: „On chce.“
 44. Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.
 45. Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.
 46. Nejjednodušší způsob, jak zkazit mládež, je naučit je obdivovat ty, kteří myslí jim podobně, než ty, kteří myslí jinak.
 47. Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.
 48. Největší rozkoš je pohovořit si se zralou ženou.
 49. Nevěřím v boha, který chce být navždy uctíván.
 50. Nikoli jejich láska k lidem, nýbrž bezmoc jejich lásky k lidem brání dnes křesťanům nás upalovat.
 51. Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.
 52. Povolání je páteří života.
 53. Požehnáni jsou zapomnětliví, neboť si berou to lepší i ze svých omylů.
 54. Práce je zábava.
 55. Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.
 56. Raději zůstat dlužni než platit mincí, jež nenese náš obraz!
 57. Rozkoš jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.
 58. Řekové, kteří přece tak dobře věděli, co je to přítel, pojmenovali příbuzné slovem, jež je superlativem slova „přítel“. To nikdy nepochopím.
 59. Samotné slovo "křesťanství" je omyl - ve skutečnosti existoval jen jeden křesťan, a ten zemřel na kříži.
 60. Staň se tím, kým jsi.
 61. Strachuji se, že se nezbavíme boha, poněvadž dosud věříme v gramatiku..
 62. Ten, jenž bojuje s monstry, by si měl dát pozor, aby se sám nestal monstrem. A pokud dlouho zíráte do propasti, tak propast zírá zpátky do Vás.
 63. To nechť je vaší ctí vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
 64. Toto budiž vaše manželství vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.
 65. Udělal jsem to, říká paměť. Nemohl jsem to udělat, říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí.
 66. Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.
 67. V černém šatu, v mlčení - každý ženu ocení.
 68. V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.
 69. V lásce je vždy něco ze šílenství. Avšak stejně tak v šílenství je vždycky něco z rozumu.
 70. V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.
 71. V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.
 72. Věda, umění a filozofie jsou ve mně nyní tak srostlé, že jednou rozhodně porodím kentaura.
 73. Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.
 74. Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
 75. Vůle tak sluje osvoboditelka, jež přináší radost.
 76. Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.
 77. Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.
 78. Žádný vítěz nevěří v náhodu.
 79. Žena byla druhým omylem božím.
 80. Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.
 81. Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
 82. Život dlouhá to smrt.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem