pondělí 7. prosince 2015

Jsou v pekle andělé?

Anděla v očistci nenajdeš, zde jsou jenom čerti, co mají z pekla štěstí. Pokud se chceš mít v tomto konzumním očistci dobře a mít zde z pekla štěstí, musíš zde být chytrý jako čert, a neustále dělat těm druhým ze života peklo, o tom to je v konzumním pekle je. V konzumním pekle nejsou andělé, to jenom někteří chytří čerti si zde hrají pokrytecky na anděly, aby mohli těm druhým čertům ze života díky tomuto pekelnému podrazu snadno učinit, že života veliké existenční peklo. Život to je boj a konflikt o to co milujeme a potřebujeme, mír je v tomto konzumním pekle iluze a divadlo, každý chce v pekle získat to, co miluje a potřebuje jakýmkoli způsobem, bez ohledu na druhé, a někdy nebereme ohledy ani na sebe, v honbě za vítězstvím v konzumním pekelném očistci.
Sex dává čertům velikou agresivitu a způsobuje i tvrdý spánek spojený často s chrápáním, protože je zde i veliké vyčerpání, pokud býka kastrací proměníme ve vola, stane se ze zlého čerta najednou hodný čert. Konzumnímu peklu logicky kralují čerti, co mají v sobě mnoho sexuální energie, a tak tuto energii používají nejvíce k tomu, aby ostatním čertům ze života učinili peklo, ve kterém je bída a nezaměstnanost. Čím krásnější má čert oblečení, tím více je v pekle i důležitější, a může snadno dělat druhým čertům ze života peklo, nejhůře jsou na tom čerti, co jsou špatně oblečení a jsou i špinaví a smrdí od potu a špíny, jde zde o pracující ubohou pekelnou lůzu, která neustále žije ve strachu z bídy a nezaměstnanosti.
Elita pekla má zde svoje paláce s pekelným služebnictvem a strážemi, má i svoje soukromá letadla, pomocí kterých cestuje po tomto velikém konzumním pekle a dohaduje se zde o tom, jak se zde mít lépe díky tomu, že se pracující pekelná lůza bude mít hůře. Někdy jsou v konzumním pekle veliké globální války, a tak si čerti hází na hlavy bomby, nebo dávají nástražné miny do půdy, taky se staví koncentrační pekelné vyhlazovací tábory, kde se průmyslově zabíjejí čerti, mrtvoly čertů se potom rovnají na veliké hromady, kdy se dolů dávají tuční čerti, kteří lépe hoří a nahoru se dávají hubení čerti, když je veliká hromada čertů konečně spálená, tak to dozorci vyhlazovacího tábora oslaví.
Čertům v konzumním pekle je dovoleno chodit k volbám, aby si mohli svobodně zvolit, jaký političtí čerti jim zde budou dělat ze života existenční peklo, mnozí čerti ale nejsou uvědomělí a nechodí k volbám, protože je jim už jedno, jaké zde budou mít peklo, jestli bude peklo červené nebo modré. Absurdní je, že v konzumním pekle je svaté náboženství, a hloupí čerti se zde modlí a věří, že po smrti přijdou do ráje kde jsou andělé, prý kdysi dávno odpůrce božského Stvořitele stvořil konzumní peklo, a v tomto konzumním pekle existuje se svými lidskými čerty, co odporují Stvořiteli.
Syn odpůrce božského Stvořitele, Ježíš Kristus, potom stvořil nové Křesťanské náboženství, které hlásalo odpuštění, kdy si čerti mají mezi sebou odpouštět to že lžou a kradou a to že jsou na sebe zlí, a chovají se k sobě jako pyšní čerti. Elita konzumního pekla přísahá na pekelnou Bibli, ve které je svaté pekelné staré a nové písmo, ve jménu toho svatého pekelného písma, je v pekle neustále mnoho pláče, protože toto staré pekelné náboženství, dělá čertům ze života veliké peklo. Pravda je jako cibule, nutí nás k pláči, protože si uvědomíme to, že jsme velicí naivní hlupáci, kteří se nechali druhými napálit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem