úterý 8. prosince 2015

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je pro to i něco učinit

Jak správně žít, a dobře se zde mít? Ten kdo se naučil tomu jak správně žít, ten se dožije ve spokojenosti dlouhého věku. Zdánlivě se zdá, že se tomu není třeba učit, že to přeci každý dospělý člověk ví, jak se má správně žít. Povrchně každý ví, jak se má správně žít, ale to nestačí, je to jako když povrchně znáte cizí řeč. Nejprve si ujasníme co je to život, a jaký má vlastně život smysl. Život to je složitá hra, o to co milujeme a potřebujeme, a když jsme v této hře úspěšní, má pro nás život smysl. Jelikož je zde tvrdá konkurence, je velmi obtížné v životní hře uspět.
Náš svět je podřízen mnohému, je třeba poznat vše, co s námi manipuluje. Pokud uděláme chybu, jsme za to potrestáni, jsou to jenom příčiny a následky. Máme mnoho pánů, jež musíme poslouchat a taky jim i naslouchat. Pány lze rozdělit na objektivní a subjektivní, objektivní páni, jsou více než subjektivní páni. Objektivně nám panuje; situace, čas, energie, logika, ekonomika, ideologie, věda, technika, programy, informace, atd.
Subjektivně nám panují mocné lidské autority. Největším problémem života jsou vztahy, co nám dělají dobře, takový vztah nás zotročí a oslabí. Mnohdy je i vztah spojen s uzavřením nějaké smlouvy, málokdy je pro nás ona smlouva dlouhodobě i výhodná. U všech vztahů je rozhodující nakolik je nám blízké to, co je s námi ve vztahu. Většinou blízké vztahy nám prospívají a ty vzdálené vztahy nám škodí. Lidově řečeno; kdo se stará o cizí brzo přijde o svoje.
Sobec se nestará o cizí a tak nepřijde o svoje. Autority často veřejně odsuzují sobectví, aby mohli snadněji manipulovat s nesobeckými hlupáky. Pokrytecká elita káže, aby lid pil vodu a jedl suchý chléb, ona sama ale hoduje u plného stolu a opíjí se vínem. Dítě neumí být pokrytecké, a jedno si myslet a jiné říkat, a tím i konat. Dospělost mění obrazně, člověka v sobeckého hráče, jež hraje o to, co potřebuje a miluje.
Pokud zde chcete správně žít, musíte se stát sobeckým hráčem, který je ve svojí blízké specializaci nejlepší. Když dětství skončí, musíme si správně zvolit specializaci, kterou budeme velmi dlouho dělat. Mělo by to být něco co je nám velmi blízké a milé, jde zde o velmi důležité životní rozhodnutí. Správně ten žije, kdo se správně rozhoduje, protože moudře rozvažuje, co pro něj nejlepší je.
Autority se snaží prosadit svoji subjektivní pravdu o tom, jak se má správně žít a mnohdy trestají ty, co s nimi nesouhlasí. Jde o to, co budeme milovat a čemu se budeme i dlouhodobě mnoho věnovat, zde se musíme zaměřit na to, jaký máme užitek z toho, že něco milujeme. Pokud něco milujeme, tak do toho i investujeme čas a peníze, je přeci hloupé investovat do něčeho, co nám nic nepřinese.
Je zde mnoho dokonalých ideologických sobeckých pastí, jež se snaží o to nás polapit a donutit, abychom zde investovali a nakonec o svoje investice přišli! Obrazně to lze přirovnat k šachové hře, mnohdy nám soupeř nabídne figurku, a my ji vezmeme a díky tomu hru prohrajeme. Každý se zde chce mít lépe než druzí, a tak se z lidí stali sobečtí hráči, jež neustále hrají o to, co milují a potřebují!
Ti co jsou slabí, používají místo síly zradu a lež, oni se tváří že vás milují, ale při první příležitosti vás podrazí nebo otráví. Lidi jsou k sobě slušní jenom tehdy, pokud jsou na sobě existenčně závislí, pes je slušný ke svému pánu, protože je na něm existenčně závislý. Jsou zde, tři druhy vztahů, a to vztah rovnocenný jež je spojen se soutěží a bojem o to co milujeme a potřebujeme.
Ten kdo boj vyhraje, zotročí toho, kdo prohraje, jde o vztah podřízený a vztah nadřízený. Ještě zde jsou vztahy neosobní, kdy mnohdy neznáme druhého a ani se o něj nijak nezajímáme. Díky přelidnění je zde mnoho neosobních vztahů, dejme tomu vztahy k lidem ve škole a zaměstnání. Dokonce i v mnohých rodinách se osobní vztahy vytrácí a místo nich nastupují neosobní vztahy, jak zde správně jednat?
Většinou se zde setkáváme s tím, že u neosobních vztahů je i bezcharakterní myšlení a konání, ten druhý je jako jedovatý had, který čeká na příležitost a když ji má tak nás kousne a otráví. U vztahů jde o dodržování slušných tolerancí a potrestání toho kdo tyto tolerance porušuje, protože se snaží na druhém parazitovat. Zde se dostáváme k použití násilí na druhém, kdy dojde ke rvačce či mučení, nebo je někomu omezena jeho svoboda.
Když to nejde s tím druhým po dobrém tak je zde snaha to zkusit po zlém, a tak druhému ublížíme a on si to zapamatuje a bude myslet na to, jak nám to oplatí. Mnozí si myslí, že je za jejich zlé myšlení a konání nikdo nepotrestá, ovšem ten kdo je zlý k druhým, je zlý i k sobě a tak následkem toho bude i brzo nemocný! Vše co druhým dáváme, to i od druhých dostáváme, je to systém založený na ekonomice, a zde uspějí jenom ti, co umí správně žít.
Svým způsobem je civilizace veliká nemocnice, kde nemocný léčí nemocné a nemocní poroučejí nemocným, v tom je ten zásadní problém. Je opravdu obtížné správně žít v této globální nemocnici, protože když budete zdraví, budete druhým ukazovat, že oni jsou nemocní. Podívejme se na domácí kočku, ona umí správně žít, v jednoduchosti jejího myšlení a konání je dokonalost. Podvodníci co hlásají víru ve správný život, často spojují správný život s nějakou svatou vírou vždy jde o sektu, nebo o náboženství.
S čím ale tedy spojit víru ve správný život? Každý jedinec je originál, který existuje v originálním prostředí, jež se neustále mění, on sám se musí rozhodnout, s čím on spojí víru ve správný život. Abych vám to ulehčil, nabízím vám jednoduchou pomůcku, vše co je jednoduché a přináší vám to užitek to je pro vás svaté. Dejte si tedy veliký pozor na to co je složité a z čeho nebudete mít užitek, jsou to pasti, do kterých vás chtějí chytit podvodníci. Mnohé si ale musí každý osobně prožít, aby tomu porozuměl, jedna věc je slyšet příběh o zradě, a druhá věc je poznat jaké to je, když vás zradí někdo blízký.
Díky příčině a následku, zde vše je, tak jak to je a vše mezi klady a zápory nekonečně pulzuje, smrt nás jako stín všude následuje. To co je zde hodnotné o to se okolí stará, a to co je nehodnotné to je okolí lhostejné, dobré zboží nepotřebuje žádnou reklamu. Ten kdo neumí správně žít, z toho onemocní a tak bere léky, a má mnohdy i deprese, a myslí na sebevraždu. Mnozí si myslí, že stačí mít hodně peněz a hned se jim bude dobře žít, jenže čím více toho máme, tím více se o to i musíme starat, a tak na sebe potom nemáme čas.
Nedejte na to, co vám druzí říkají, oni neumí správně žít, a tak jejich rady jsou vám k ničemu, pozorujte kočku, ona umí správně žít. Pro správný život je velmi podstatné si uvědomit kdo je to ten druhý, a kdo jsme my? V meditaci je cesta k likvidaci špíny, jež je ve vašem myšlení, máte slabé sebevědomí a věříte druhým. Opakování meditace to je jako spuštění zabezpečení u počítače, a tento systém zabezpečení zlikviduje parazity ve vašem myšlení.
Podstata života je v opakování toho co je správné, a tak se to správné v přírodě neustále opakuje, to co se opakuje, se stává realitou a pravdou. Mnozí řeknou, nebudu si opakovat správnou očistnou psychickou meditaci. To je jako kdyby řekli, nebudu užívat léky, ty léky co mě předepsal lékař, jsou mě k ničemu. Jedna věc je něco chtít a druhá věc je pro to i něco učinit, ano je snadnější si zapálit cigaretu, a hned se dostaví slastný pocit. Jenže to co rychle získáte, to i rychle ztratíte, a tak onen slastný pocit, vydrží jenom krátce, kdežto očistná meditace (Já jsem, takový jaký jsem) vás uzdraví natrvalo, ale to uzdravování bude probíhat pomalu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem