čtvrtek 10. prosince 2015

Hledám pravého Stvořitele všeho co zde je

Zapnout nebo vypnout, centrální systém? Být či nebýt, žít či nežít, mít či nemít, zapnout nebo vypnout, atd. život nám dává inteligentní možnost volby a tím nám dává i odměnu a trest, jak nechybovat o tom je evoluce. Mnohdy je možné, udělat chybu jenom jednou, protože následkem chyby je okamžitá smrt, takto vznikají nádoby, ve kterých jsou složité centrální živé systémy, které se snaží o to chybovat minimálně.
Systém ve kterém existujeme je složen z napětí, které je mezi zapnutím a vypnutím, jsou zde jenom okruhy, na kterých jsou vypínače, které zapínají a vypínají, nic jiného zde v absolutnu není! Slunce i černá díra, to jsou jenom okruhy, které se zapínají a vypínají, akorát že je to veliké, a plné energie, náš mozek se ve svých principech, nijak neliší od slunce a černé díry, vše je obrazně jenom dětské lego, ze kterého je složeno absolutno, a tou nejmenší kostičkou lega, je napětí mezi zapnuto a vypnuto.
Pokud hledáme Stvořitele všeho, tak tím stvořitelem je napětí mezi zapnuto a vypnuto, to nejmenší je zde nejmocnější a největší ve svém absolutním množství. Stvořitel všeho je tedy absolutně neosobní, a nikdo jej nemůže zastupovat jako; papež, guru, rabín, dalajláma, prorok, mesiáš, král, císař, prezident, ředitel, soudce, celebrita, atd. svaté knihy jsou jenom pohádkami, pro dospělé naivní lidi, stejnými pohádkami jsou i programy politických stran!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem