sobota 5. prosince 2015

Cesta která nemá správný cíl je chybná

Z chybné cesty pramení veškeré nesváry a boje, co se zde odehrávají. Cíle systémových změn jsou a byly jenom sobecké. Postrádají moudrý základ. Odmítají moudré hodnoty, které by měla každá společnost mít a to bez rozdílu. Ztráta rozumu v honbě za stále vyšším ziskem moci a bohatství a odklon od moudrosti nám ukazuje, že jsme se mýlili. Z dějin víme, že všechny kulturní a civilizační změny byly jen restartováním byrokratické centralizace. V jiné formě a podobě. Na základě svatých dezinformací nové skupiny parazitů přišla ta stará skupina parazitů o svoji moc a o bohatství, které si pracně vybudovala. Stejně jako dnes. Ať již chceme či ne je jasné, že i změna konzumních poměrů ve všech městech, byla vedena ekonomickými zájmy jiných sobeckých stran.
Ti, co nemají, chtějí sobecky mít. A ti co mají, chtějí mít sobecky ještě více. Více, než mají ti, co nemají. Jednoduchý sobecký princip. Vynechám revoluci; židovskou, křesťanskou, husitskou, francouzskou, socialistickou, kapitalistickou, atd. Ale musím Vás upozornit, že je nutné v této souvislosti přihlédnout, ke zkracujícím se časům mezi nimi. Je to důležité pro další vývoj naší civilizace. Vezměme si tedy jen krátkou minulost pro příklad. Od naší ubohé sametové revoluce. Od řízeného převratu v mezích zákona k dnešku. Jak se kola konzumních změn stále zrychlují, a svět je vlečen do stále většího konzumního bahna. Západ upadá, protože mu schází bohaté trhy, pro jeho stálý sobecký ekonomický růst. Dochází mu dech. Je nucen draho hledat místo, kde ony trhy ještě jsou. Vše, co bylo cenné, zde bylo vyvezeno a rozkradeno přisluhovači nebezpečného a svět ohrožujícího konzumního systému.
Na náš trh, bylo záměrně dovezeno veliké množství drahých nekvalitních výrobků. V těch pro nás tak vyspělých ekonomikách jich byl přebytek, a už o ně byl jen malý zájem. Ekonomický růst se zastavil. Západ se dostal do další stejné slepé uličky. Zase mu schází příliv financí. Schází mu trhy, kam by vyvezl to, co čeho má nazbyt. Kolo hledání se rozjelo nanovo. Ale kam vyvézt svoji destruktivní politiku neustálého ekonomického růstu. Východ Evropy, mimo Rusko byl již vydrancován. Zisky plynuly tam, kam bylo naplánováno. Bylo nutné obrátit pozornost jiným směrem. Ale jakým? A podařilo se. Ekonomický růst zase jen o malinké procento poskočil kupředu. Ale na jak dlouho? Čas příchodu další krize se zase zkrátil. Čas, vrah tohoto systému, jdoucího proti této civilizaci, tekl proudem rychlým a nezadržitelným. A bylo to tu.
Růst se zastavil. Už není globálně kde krást a drancovat. Co bylo ekonomicky funkční, je zničeno, a profit putuje opět tam, kam bylo plánováno. Ne do kapes daňových poplatníků zničených zemí, ale do kapes mocných a bohatých parazitů v USA a EU, a jim posluhujícím politickým a byrokratickým kaskadérům. Likvidátorům funkčních, i když na jiných základech postavených systémů. Další krize sobectví přišla a nenechala na sebe dlouho čekat. Všimněte si toho, že čas se neustále zrychluje a jedna ekonomická krize stíhá v pravidelných vlnách druhou. Léty prověřenou zkušenou sondou bylo zjištěno, že Ukrajina má takových politiků dostatek. Hurá, Rusko a jeho trh se zdá být na dosah. Stačí už jen tak málo. Udělat další převrat. Rusko se ukázalo jako velký oříšek. Něco se zadrhlo. Ekonomický stálý růst byl ohrožen.
Putin byl rychlý a rozhodný. Co teď? Jak zajistit, aby západ dále ekonomicky rostl a dosáhl cílů, jež si i za cenu krve jiných vytkl? Jak destabilizovat a zničit v Rusku vše, co funguje a tak, či onak, prosperuje. Čas je neúprosný. Vše se mu, ve stále rychlejší spirále, řítí ke všem čertům. Už ví, že doktrína neustálého ekonomického růstu je jen iluze. Jeho iluze! Vnucená celému světu. Stále přemýšlí, jak zajistit její bytí. Jeho kapsy jsou stále dychtivě prázdné? Zneužijeme a využije zkorumpované politiky EU. Donutí je uvalit sankce na Rusko a sám z toho budeme těžit a zase na chvíli bohatnout. Ale jak dlouho? Čas se krátí. Konec tohoto hanebného systému je blíž a blíž. Potřebuje další nápad. Uprchlíci. Jo, to je ono. To je nápad! Hurá na to! EU vnutíme uprchlíky ze zemí, které západ ekonomicky zničil, vykradl a zdecimoval.
Další růst západu je opět podpořen. Zase to Rusko! Zase se západu plete pod nohy a do cesty. Rusko se stává překážkou. Stálý ekonomický růst je už jen slovo. Stálý je najednou stojící, nehybný. Zbývá už jen jedna možnost. Konfrontace. Kdo kouká kolem sebe a dává si do souvislostí vše, co se kolem nás děje, musí mít jasno. Proč bychom tedy měli chtít tento výmysl a nesmysl neustálého ekonomického růstu. Toto „perpetuum mobile“ vytvořené západem přijímat za své? Proč bychom měli dělat, co nám někdo jiný diktuje jen proto, aby nás vykořisťoval a celý svět zničil? Jak vidíme, ekonomika a její růst nám prozatím za celou naši historii nic nepřinesl. Ano, máme technologie. Zbraně. Počítače a kdoví co ještě. Máme i chudobu, nemoci. Ale uvědomme si jednu jedinou věc. Co by se stalo, kdyby se „ekonomický růst“ dále podporoval?
Ovšem na jiné úrovni. Na úrovni duchovní. Kdy cílem je spolupráce a vytvoření toho nejlepšího pro nás pro všechny. Pracovali bychom společně. Ne proti sobě. Proč si stále dokazovat, že je někdo z nás lepší? Takže pokud nás ekonomické a hmotná revoluce nikam neposunula, pak je nutné se na věci podívat z jiného úhlu pohledu. Jsme na jedné planetě. Dýcháme všichni stejný vzduch. Ten, co dýchal před námi již někdo jiný. My nejsme jiní než ti, co byli před námi. Jsme stále stejní a jen ta duchovnost nás všechny dělí a stále rozděluje. Přirozené a normální je žít v klidu a užít si života v hojnosti a radosti. Bez násilí, svárů a nenávisti. Toto je normální. Vše ostatní je jen výmysl chorých myslí zahalených touhou po moci a bohatství, který si stejně nikdo z nich do hrobu nevezme. Vzájemná Spolupráce. Respektování toho druhého a toho, co on vyznává. Schovejme meče. Proč se ničit pro naší vlastní hloupost a prosazování našeho sobeckého ega na úkor někoho jiného.
Někoho, o kom si myslíme, že je slabší, hloupější, opatrnější, pomalejší a třeba i poctivější. Jsme nyní na rozcestí. Můžeme jít doprava anebo doleva. Můžeme jít cestou stálého ekonomického růstu přesto, že dnes už je všem jasné a víme, že nám zde hrozí jen destrukce a zničení celé civilizace. Můžeme jít i cestou jinou. Poznání sebe sama. Poznání jiných hodnot, které jsou mnohem cennější, než ty hodnoty, které nám jsou vyvolenými parazity vnucovány. Předkládány jako ty, co jsou pravé a jediné a co musíme bezpodmínečně vlastnit a mít, protože bez nich je náš život bezcenný a zbytečný. Rozhodnutí je na nás. Jednu cestu jsme již vyzkoušeli. Nyní na nás čeká ta jiná. Těžší a poctivá. A pokud ne na nás, pak to zbude na našich dětech anebo dětech našich dětí. Čím později nastoupíme změnu, tím to bude těžší a těžší.
Ne pro nás. Ale pro ty, co budou za nás tahat stále žhavější a spálenější brambory z ohně, který jsme jim my sami, svojí krátkozrakostí a nečinností, připravili. Jednou to stejně přijde. Pravda se nedá umlčet. Nemůže být zavřená a sedět zbitá v koutku. Co se stalo? Kde to jsme? Co jsme to dělali a hlavně: „Proč jsme dělali to, co jsme dělali?“ Konečně uvidíme, jak nádherný domov nám byl dán. Jak se o nás stará a dává nám vše a všem, co potřebujeme k tomu, abychom nemuseli závodit a stále se honit za ekonomickým růstem, který je jen výmyslem chorých mozků, co mají za cíl manipulovat a ovládat všechny, kteří se ovládat nechají, protože si nevěří.
Chtějí ovládat všechny, kromě sebe. Na ně se nesmí ani prstem ukázat. To jsou ti parazitující mocní a bohatí bohové, co vnáší chaos a zmatek do našich konzumních životů. Oni nám motají hlavu a topí nás pod hladinou. A když už se někdo z nás odrazí ode dna, a jsme nad hladinou a můžeme se nadechnout čerstvého vzduch, znova se nás snaží potopit, a využít k tomu ty, co se ještě topí a mají tak dost práce s tím, aby se neutopili. Rozeštvat nás a ukázat nám, že ta jejich pravda je ta pravda, co pravdou je. Pro ně. Pro ně, co mohou dýchat ten vzduch, co my ostatní topící se ne. Svět se pomalu mění. Pro mnohé je už jeho svatá pravda jen ubohou lží. Našli cestu a svůj život mají plně ve svých rukou. Už se nedají opít rohlíkem. Je jen otázkou času, kdy se toto vědomí překlopí ve vědomí slušnosti, respektu, klidu, míru a společné prosperity. Zachování života na planetě tak, jak jej známe.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem