Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 26. listopadu 2015

Je třeba vytvářet pořád větší a lepší zázraky

Toužení po zázraku, stvořilo vše, co zde existuje, bohužel s jídlem roste chuť, a tak je třeba vytvářet pořád větší a lepší zázraky, je to jako ve sportu, a tak ten kdo umí dělat větší a lepší zázraky, než konkurence, ten je zde považován dočasně za Boha. Pokud lidi utíkají z jednoho národa do jiného národa, tak utíkají tam, kde jsou větší a lepší zázraky, z díla je spatřen logicky i tvůrce zázraků.
Bohem zde je tedy ten, kdo dokáže sám nebo s pomocí nějaké organizace, vytvořit pro ostatní nějaké; umělecké, chemické, vědecké, technické, ekonomické, ideologické, konzumní, atd. zázraky, co se i prakticky používají a tím se máme všichni lépe. Mohli bychom říci, že jsme závislí na božských lidech, co umí pro nás produkovat zázraky, tak jako je narkoman závislý na drogách. Většinou ale ten kdo božsky vytváří zázraky, z toho nic nemá, a zisk a slávu má někdo, kdo na něm sobecky parazituje, protože on má moc a bohatství.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují