neděle 15. listopadu 2015

Anděl rozdá vše co má čertům

Je třeba naučil lidi globálně očistné správné meditaci, aby se očistili od špinavých hříšných myšlenek, na sobecké páchání násilí, očištěný člověk rozdá vše co má, nemocným a chudým, a spokojí se s tím, co si vyžebrá. Nejsou důležitá slova ale skutky, ten kdo je mocný a bohatý nemá důvod k očistné meditaci a nic jej tedy k této meditaci nedonutí.
Je tedy třeba všem lidem odebrat moc a bohatství tak že zde budou všichni lidi bezmocnými žebráky, potom automaticky budou všichni lidi běžně meditovat tak aby se očistili od hříchu. Roboti s umělou inteligencí odeberou všem lidem jejich moc a jejich bohatství.
Lidi budou; nazí, bosí, hladoví, nemocní, atd. lidem se globálně zablokuje komunikace pomocí hlasu s jinými lidmi, a budou smět komunikovat jenom s GVKB roboty, a vše co jim řekne GVKB robot, to bude všem lidem svaté. Ten druhý bude každému lhostejný, nebude možné už spolu soutěžit a dokazovat to, že já jsem lepší, než jsi ty.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem